Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Akt poświadczenia dziedziczenia - lista niezbędnych dokumentów

Akt poświadczenia dziedziczenia sporządza się u notariusza, który sprawdza, czy spełnione są wszystkie warunki prawne do jego wydania. W tym wpisie przedstawimy listę niezbędnych dokumentów, które należy złożyć u notariusza w celu uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Dokumenty dotyczące spadkodawcy i spadkobiercówrozmowa u notariusza

Aby uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia należy przedstawić dokumenty, dotyczące spadkodawcy, czyli osoby, która zmarła i pozostawiła spadek. Do tych dokumentów należą akt zgonu spadkodawcy, jego ostatnia wola, czyli testament spadkodawcy (jeśli został sporządzony) oraz dowód osobisty lub paszport spadkodawcy.

Następnym krokiem jest przedstawienie dokumentów dotyczących spadkobierców, czyli osób, które mają prawo do dziedziczenia po spadkodawcy. Do tych dokumentów należą dowody osobiste lub paszporty spadkobierców, akty stanu cywilnego (jeśli spadek dziedziczy się na podstawie ustawy) oraz oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Każdy ze spadkobierców musi złożyć oświadczenie, czy przyjmuje lub odrzuca cały lub część spadku. Oświadczenie to może być sporządzone w formie pisemnej lub ustnej przed notariuszem.

 

Dokumenty dotyczące majątku spadkowego

Ostatnim krokiem do uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia jest przedstawienie dokumentów dotyczących majątku spadkowego, czyli składników majątkowych należących do spadkodawcy na dzień jego śmierci. Do tych dokumentów należą:

  • Wykaz majątku spadkowego – lista wszystkich składników majątkowych wchodzących w skład spadku, wraz z ich opisem i wartością. Wykaz ten może być sporządzony przez spadkobierców lub przez biegłego rzeczoznawcę. Służy do ustalenia wartości spadku i podziału udziałów między spadkobierców.
  • Dokumenty potwierdzające własność majątku spadkowego – dokumenty, które świadczą o tym, że spadkodawca był właścicielem lub współwłaścicielem danego składnika majątkowego. Mogą to być np. akty notarialne, umowy kupna-sprzedaży, księgi wieczyste, zaświadczenia z urzędu skarbowego, dowody rejestracyjne pojazdów, polisy ubezpieczeniowe.

Po przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów notariusz dokonuje weryfikacji danych i sprawdza, czy nie ma żadnych przeszkód prawnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.