Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne jest gałęzią prawa mającą na celu regulację stosunków osobistych i majątkowych pomiędzy osobami bliskimi. Zadaniem kancelarii notarialnej w tej kwestii jest znalezienie najlepszego rozwiązania dla swoich klientów poprzez dokonanie czynności notarialnych.

Jednym z obszarów naszej działalności są czynności notarialne związane z prawem rodzinnym. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność ustawowa. Zainteresowani mogą ją rozszerzyć, ograniczyć, wprowadzić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Na gruncie spraw rodzinnych oferujemy Państwu:

  • umowy majątkowe małżeńskie, w tym wprowadzające rozdzielność majątkową małżeńską,
  • ugody w sprawach związanych z podziałem majątku,
  • umowy między małżonkami, których skutkiem są przesunięcia majątkowe,
  • umowy alimentacyjne zabezpieczone oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego,
  • umowy o podział majątku wspólnego po rozdzielności majątkowej, separacji lub rozwodzie (w ramach czynności notarialnych dotyczących nieruchomości).

 

Sprawy rodzinne dotyczą przede wszystkim aktów notarialnych opisujących umowy majątkowe między małżonkami. Podczas wykonywania czynności notarialnych z udziałem małoletnich notariusz ma na uwadze dobro dziecka, istniejące możliwości prawne oraz wolę stron. Osoby potrzebujące tego typu usług zapraszamy do naszej kancelarii na Woli. Chętnie przyjmiemy również Klientów z Koła, a także Bemowa i sąsiednich dzielnic.

 

Jak przebiega podział majątku u notariusza?

Podział majątku można przeprowadzić jedynie, gdy dojdzie do ustania ustroju wspólności majątkowej małżonków. Ma to miejsce w przypadku: prawomocnego orzeczenia separacji albo rozwodu, śmierci, ubezwłasnowolnienia bądź upadłości jednego z małżonków. Możliwe jest także dokonanie podziału majątku wspólnego podczas trwania małżeństwa – wymaga to jednak zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej wprowadzającej rozdzielność majątkową. Można to zrobić drogą sądową lub przez akt notarialny.

Podział majątku u notariusza jest konieczny, jeżeli na majątek wspólny składają się przedmioty majątkowe, których przeniesienie wymaga aktu notarialnego. Są to np. nieruchomości i prawo do użytkowania wieczystego gruntu. W takim przypadku umowa, która nie została zawarta w formie aktu notarialnego, jest nieważna. Podział majątku u notariusza odbywa się na wspólny wniosek małżonków. By go dokonać, notariusz potrzebuje m.in.:

  • danych osobowych małżonków,
  • dokumentu potwierdzającego ustanie wspólności ustawowej między małżonkami (np. orzeczenie rozwodu lub separacji czy umowa rozdzielności majątkowej),
  • określenie przedmiotu umowy,
  • podstawę nabycia przedmiotów podlegających podziałowi majątku (np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia),
  • określenie sposobu podziału majątku.

 

Należy zaznaczyć, że w zależności od sytuacji małżonków wymagane mogą być także dodatkowe dokumenty. Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji, zachęcamy do kontaktu. Sporządzamy akty podziały majątku i wykonujemy inne czynności związane z prawem rodzinnym. Nasza kancelaria położona jest w dogodnej lokalizacji na warszawskiej Woli – łatwo do niej dojechać z Koła czy Bemowa.