Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Poświadczenia

PoświadczeniaGłównym obszarem działalności notariusza jest sporządzanie aktów notarialnych. Oprócz tego do jego podstawowych zadań należą również poświadczenia notarialne, które w wielu sytuacjach decydują o ważności wykonywanej przez notariusza czynności. Mogą one dotyczyć np. przygotowywanych przez notariusza pełnomocnictw czy też umów, na których strony składają poświadczone notarialnie podpisy.

Czynność poświadczenia podpisu polega na złożeniu w obecności notariusza podpisu na dokumencie bądź uznania podpisu, złożonego wcześniej za własnoręczny. Tożsamość osoby składającej podpis powinna zostać stwierdzona przez notariusza zgodnie z art. 85 ustawy Prawo o notariacie.

Oprócz podpisu poświadczenia może wymagać również:

  • wzór podpisu,
  • data okazania dokumentu,
  • pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu,
  • zgodność odpisu/wyciągu/kopii z oryginałem dokumentu.

 

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Notariusz poświadcza swoją pieczęcią własnoręczność podpisu, a także odcisku palca w przypadku osób niepiśmiennych i Klientów, którzy nie mogą podpisać się samodzielnie. W ten sposób stwierdza jego autentyczność. Zazwyczaj podpis składany jest w jego obecności, chociaż poświadczenie może uzyskać także podpis wykonany poza kancelarią. Za każdym razem dokument, na którym został złożony podpis wymagający poświadczenia, jest sprawdzany przez notariusza, tak jak tożsamość osoby, która go złożyła.

Poświadczenia własnoręczności podpisu dotyczą m.in. umów, pełnomocnictw oraz innych dokumentów, które regulują rozstrzygane notarialnie sprawy spółek. Inne, to np. dokumenty, na podstawie których dokonywany jest wpis do księgi wieczystej.

 

Notarialne poświadczenie daty na dokumencie

W podobnym trybie odbywa się poświadczenie przez notariusza daty na dokumencie, które ma zapobiegać jej fałszowaniu. Poświadczenie notarialne tego rodzaju jest dowodem na to, że dokument istniał w czasie okazania go notariuszowi. Czynność ta przekształca formę dokumentu z pisemnej zwykłej, na pisemną z datą pewną. Jednocześnie poświadczenie to nie stanowi dowodu na oryginalność widniejącego na dokumencie podpisu. Poświadczenia daty pewnej stosuje się najczęściej dla umów dzierżawy lub najmu nieruchomości.

 

Poświadczenie zgodności odpisu lub kopii

Jedną z najczęściej wykonywanych czynności notarialnych jest poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z oryginalnym dokumentem. Poświadczenie tego typu stwierdza identyczność treści kopii lub odpisu, dlatego taki dokument jest jednakowo ważny, jak oryginał. Kopia czy też odpis dokumentu sporządzany jest zazwyczaj przez notariusza na podstawie dostarczonego do kancelarii oryginału.

Poświadczenia zgodności odpisu lub kopii wykonuje się m.in. dla orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych. Zdarza się, że takiego poświadczenia wymagają również dokumenty sądowe oraz świadectwa ukończenia szkół i wyższych uczelni.

 

Poświadczenia pozostawania przy życiu

Notariusz poświadcza również pozostawanie przy życiu lub w danym miejscu Klienta, który potrzebuje takiego dowodu do uzyskania emerytury, renty lub innego świadczenia przyznawanego przez ZUS. Poświadczenie notariusza potwierdza tożsamość osoby oraz pozostawanie jej przy życiu, m.in. poprzez określenie dokładnego czasu czynności notarialnej.