Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Nieruchomości

Kancelaria Notarialna Łukasz Górski Monika Jaworowska-Górska Notariusze Spółka Cywilna oferuje kompleksową obsługę w zakresie czynności notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami.

 

Akty notarialne i umowy z tytułu obrotu nieruchomościami

Planując zakup lub sprzedaż nieruchomości, musimy udać się do Kancelarii Notarialnej, w której notariusz przygotuje odpowiedni akt notarialny. W przypadku zaniedbania tej czynności transakcja zawarta między stronami będzie nieważna, bowiem każde przeniesienie własności wymaga sporządzenia aktu notarialnego. Podobne zasady dotyczą wielu innych czynności prawnych, zarówno tych związanych z obrotem nieruchomościami, jak i prawem spadkowym, czy też czynności między małżonkami, którzy chcą, aby w ich małżeństwie obowiązywała rozdzielność majątkowa.

W zakresie czynności notarialnych realizowanych w związku z obrotem nieruchomościami przygotowujemy:

 

Nieruchomości

 • umowy sprzedaży nieruchomości,
 • umowy darowizny i zamiany,
 • umowy zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 • umowy o sposobie korzystania ze wspólnych nieruchomości,
 • umowy o dożywocie,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy przedwstępne,
 • ustanawianie hipotek/służebności/prawa użytkowania,
 • umowy przeniesienia własności,
 • przekształcanie praw spółdzielczych.

 

Aby przygotować się do sprzedaży nieruchomości, należy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, a także określić cenę, za jaką nieruchomość będzie sprzedana. W celu ustalenia wymaganych dokumentów oraz obliczenia kosztów sporządzenia aktu prosimy o kontakt. Nasza kancelaria mieści się na osiedlu Koło w Warszawie, więc jej lokalizacja jest bardzo dogodna zarówno dla mieszkańców Woli, jak i Bemowa.

 

Umowy deweloperskie

Umowa deweloperska jest regulowana przez tzw. ustawę deweloperską (Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego). Jest to akt prawny określający prawa i obowiązki dewelopera obowiązujące go w trakcie sprzedaży nieruchomości z rynku pierwotnego.

Umowa deweloperska zawierana jest przed odbiorem nieruchomości. Warto podkreślić, że dotyczy jedynie lokali niewybudowanych lub będących w trakcie budowy. Jej główny cel to zapewnienie nabywcy mieszkania kompleksowej ochrony. Zobowiązuje dewelopera do ukończenia przedsięwzięcia deweloperskiego i przeniesienia praw własności na nabywcę mieszkania, który natomiast jest zobligowany do opłacenia kosztów nieruchomości.

Umowa deweloperska zawiera takie informacje jak m.in.:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • dane nabywcy i dewelopera,
 • termin przeniesienia praw własności na nabywcę,
 • numer pozwolenia na budowę oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,
 • terminy i wysokość świadczeń pieniężnych na rzecz dewelopera,
 • termin zawiadomienia nabywcy o odbiorze nieruchomości,
 • dane techniczne dotyczące nieruchomości (powierzchnia, układ pomieszczeń, zakres prac, do których zobowiązał się deweloper),
 • warunki umożliwiające odstąpienie od umowy,
 • wysokość odsetek i kar umownych.

 

Załącznikami do umowy deweloperskiej są prospekt informacyjny oraz rzuty lokalu. Umowa deweloperska chroni interesy nabywcy i zabezpiecza go na wypadek m.in. opóźnienia wydania lokalu mieszkalnego lub sytuacji, gdy okaże się, że dane zawarte w prospekcie informacyjnym lub innych załącznikach nie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Jeśli planują Państwo zawarcie umowy deweloperskiej, zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Notarialnej zlokalizowanej na osiedlu Koło na warszawskiej Woli, niedaleko drugiej linii metra. Zapraszamy również mieszkańców Bemowa i okolicznych dzielnic. Czynności notarialne dotyczące tego rodzaju umowy obejmują m.in. sprawdzenie jej treści względem zgodności z prawem oraz weryfikację zgodności stanu prawnego nieruchomości z wpisami w księdze wieczystej.