Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Co powinna zawierać umowa przedwstępna kupna/sprzedaży mieszkania?

Umowa przedwstępna sprzedaży i kupna mieszkania to sposób na zawarcie porozumienia w sytuacji, gdy strony nie chcą lub nie mają możliwości natychmiastowego zawarcia umowy właściwej. Dowiedz się, co powinno się w niej znaleźć.

 

Czym jest umowa przedwstępna?para podpisuje umowę

Dokładny charakter umowy przedwstępnej określa art. 389 Kodeksu Cywilnego. Mówiąc krótko, jest to porozumienie, którego strony zobowiązują się, że zawrą umowę właściwą - nazywaną z tego tytułu umową przyrzeczoną. Jeżeli termin tej ostatniej nie zostaje określony w porozumieniu przedwstępnym, powinna ona dojść do skutku w czasie, który wyznaczy strona posiadająca uprawnienia do żądania jej zawarcia. W sytuacji, gdy obie strony są uprawnione, a każda z nich wskaże inny termin, obowiązujący staje się ten, który został wyznaczony jako pierwszy.

Z powyższego wynika więc, że umowa przedwstępna kupna/sprzedaży mieszkania stanowi wstępne oświadczenie woli, na mocy którego strony zostają zobligowane do zawarcia umowy przyrzeczonej kupna/sprzedaży.

Dobrym działaniem jest sporządzenie umowy przedwstępnej w postaci aktu notarialnego. Forma ta stanowi zabezpieczenie zarówno dla nabywcy, jak i sprzedającego - jeżeli bowiem któryś z nich postanowi zrezygnować z transakcji, akt notarialny posłuży drugiemu jako podstawa do wstąpienia na drogę sądową.

 

Jakie treści powinny znaleźć się w umowie przedwstępnej?

Kodeks Cywilny definiuje podstawowe informacje, jakie muszą znaleźć się w umowie przedwstępnej. Powinna więc ona zawierać:

  • wskazanie przedmiotu umowy przyrzeczonej;
  • wskazanie obu stron umowy;
  • wartość mieszkania będącego przedmiotem umowy.

 

Pozostałe dane postanowienia mogą pod określonymi warunkami zostać sformułowane przez strony. Wynika to z ujętej w art. 353 Kodeksu Cywilnego Zasady swobody umów, zgodnie z którą strony mogą ułożyć stosunek prawny według uznania, o ile jego treść lub cel nie stoją w opozycji wobec Ustawy, natury tego stosunku lub założeń współżycia społecznego.

Umowa przedwstępna kupna/sprzedaży mieszkania powinna formułować postanowienia, które zostaną uwzględnione w umowie przyrzeczonej. Dlatego oprócz wymienionych powyżej danych warto zawrzeć w niej również szczegółowe informacje odnośnie stron i samego mieszkania, a także w miarę możliwości sprecyzować termin zawarcia umowy właściwej.