Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Co rozumieć pod pojęciem amortyzacji nieruchomości?

Przedsiębiorca może na potrzeby swojej działalności gospodarczej zakupić różnego rodzaju środki trwałe w formie ruchomości (np. samochód) czy nieruchomości (np. mieszkanie, lokal). Mogą one po pewnym czasie zostać zamortyzowane i tym samym obniżyć kwotę podatku dochodowego podatnika. Na czym to polega?

Czym jest amortyzacja środków trwałych?

W definicji amortyzacja to celowe, wyrażone wartościowo zużycie środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z ustawą, amortyzacji mogą więc podlegać na przykład maszyny, urządzenia, środki transportu, ale także budowle, budynki czy lokale będące własnością podatnika o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Amortyzacja ma na celu zrekompensować przedsiębiorcy ich zużycie w czasie tego korzystania. Wyróżnia się jej 4 metody: jednorazową, liniową, degresywną bądź indywidualną (przyspieszoną).

Amortyzacja nieruchomości - na czym polega?

rozliczenia podatkowe

Jeżeli nieruchomość została wpisana do ewidencji środków trwałych oraz jest wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności, można ją rozliczyć w formie odpisów amortyzacyjnych. Należy jednak w tym celu wybrać właściwą dla danego środka trwałego stawkę amortyzacji, która wykazana jest w załączniku nr 1 do ustawy o PIT. Dla budynków i lokali mieszkalnych (podgrupa 11) stawka podstawowa wynosi 1,5%, a dla niemieszkalnych (podgrupa 10) - 2,5%. Zależnie od wybranej metody amortyzacji, wartości początkowej nieruchomości i stawki amortyzacyjnej, każdego miesiąca przedsiębiorca może ująć w kosztach prowadzenia działalności konkretną sumę odpisu amortyzacyjnego, która obniży stawkę podatku dochodowego. Aby było to możliwe, konieczne jest jednak także prowadzenie ewidencji środków trwałych.