Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Czy można dokonać wydziedziczenia członka rodziny?

Kwestia wydziedziczenia członka rodziny stanowi jedno z ważnych zagadnień prawa spadkowego, które reguluje dziedziczenie majątku po zmarłym. Prawo polskie przewiduje możliwość wydziedziczenia członka rodziny z określonych przyczyn, jednak proces ten podlega ściśle określonym przepisom i wymaga spełnienia określonych warunków, o czym przeczytasz poniżej.

 

Podstawa prawna wydziedziczenia

wydziedziczenie dokumenty u prawnikaJako notariusze na warszawskiej Woli, podpowiadamy, że prawo polskie przewiduje kilka przesłanek, które mogą stanowić podstawę do wydziedziczenia członka rodziny. Jedną z nich jest sytuacja, kiedy uprawniony do zachowku dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Ponadto, możliwe jest również wydziedziczenie na podstawie ustawy w przypadku zachowania się spadkobiercy w sposób rażąco sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Trzecia możliwość występuje, gdy uprawniony do zachowku uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

 

Warunki i procedura wydziedziczenia

Proces wydziedziczenia członka rodziny podlega ściśle określonym warunkom i procedurom, które reguluje Kodeks cywilny. Osoba, która chce wydziedziczyć spadkobiercę, musi dokonać tego w sposób przewidziany przez prawo, tj. poprzez sporządzenie ważnego testamentu w formie aktu notarialnego. Konieczne jest również uzasadnienie decyzji o wydziedziczeniu oraz wskazanie przyczyny lub podstawy prawnej, na której opiera się ta decyzja.

 

Konsekwencje wydziedziczenia

Wydziedziczenie członka rodziny może mieć istotne konsekwencje zarówno dla samego spadkobiercy, jak i dla innych osób związanych ze spadkodawcą. Osoba wydziedziczona traci prawo do dziedziczenia ustawowego, co oznacza, że nie będzie uprawniona do części majątku, która została jej przypisana w drodze ustawy.