Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Czy notariusz jest objęty tajemnicą zawodową?

Tajemnica zawodowa dotycząca notariuszy jest regulowana przez ustawę Prawa o notariacie, która mówi, iż notariusz musi zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, które wiążą się z wykonywanymi przez niego czynnościami i o których powziął wiadomość. Ten obowiązek jest aktualny nawet po odwołaniu notariusza. Czego nie dotyczy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez notariusza? Są to kwestie obejmujące informacje, które pozostają udostępnione na bazie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku mówiących o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, jak również przeciwdziałania finansowana terroryzmu. Dokumentem traktującym o tajemnicy zawodowej notariusza jest też Kodeks etyki zawodowej notariusza.

Zwolnienie z tajemnicy notarialnej

W przepisach ustawy Prawa o notariacie są zawarte także takie sprawy jak zwolnienie notariusza z tego obowiązku. Według ustawy obowiązek ten ustaje w sytuacji, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem. Wyjątkiem od tego jest sytuacja, gdy ujawnienie tej tajemnicy mogłoby zagrozić dobru państwa lub bardzo istotnemu interesowi prywatnemu. Wtedy z obowiązku zachowania tajemnicy notarialnej może zwolnić danego notariusza jedynie Minister Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o regulacje prawne dotyczące zwolnienia z tajemnicy notarialnej, to mówi o tym również przepisy kodeksu postępowania karnego, którego uściślają przepisy zawarte w ustawie Prawa o notariacie.

znak zapytania

Osoby, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, mogą być przesłuchiwane w ramach procesu karnego w kwestiach objętych tą tajemnicą tylko i wyłącznie, gdy zachodzi taka konieczność w kontekście dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie zostaje ustalona na bazie innego dowodu. Podczas postępowania przygotowawczego w przedmiocie przesłuchania bądź zezwolenia na takowe decyduje się na posiedzeniu, które odbywa się bez udziału stron, w terminie niewynoszącym dłużej niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Osoba taka jest przesłuchiwana na rozprawie z wyłączeniem jawności.