Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Czy notariusz ma obowiązek bezpośredniego dostarczania pism do klienta?

dostarczanie dokumentuW większości przypadków czynności notarialne przeprowadzane są w kancelarii notarialnej w obecności wszystkich dotyczących umowy stron. Z tego względu zwykle nie zachodzi konieczność dostarczania dokumentów klientom kancelarii bezpośrednio przez notariusza lub wyznaczone przez niego osoby. Wyjaśniamy, kiedy notariusz musi dostarczyć pismo bezpośrednio do klienta i co na ten temat mówią obowiązujące obecnie przepisy.

Czy notariusz ma obowiązek dostarczyć pismo z kancelarii notarialnej?

Choć obowiązujące przez lata przepisy nakładały na osobę notariusza obowiązek dostarczenia pisma do klienta na żądanie jednej ze stron sporządzanej umowy, to były to przepisy „martwe”. W praktyce nie znajdowały one zastosowania, bez względu na to, jakich czynności notarialnych dotyczyły. Dokładnie chodzi o dwa artykuły Prawa o notariacie, czyli artykuł 102 i artykuł 103. Artykuł 102 nakładał na notariusza obowiązek bezpośredniego dostarczenia pisma na wniosek (oświadczenie) jego klienta zgodnie z zachowaniem wszystkich zasad doręczania pism urzędowych. Samo dostarczenie pisma wymagało też spisania odpowiedniego protokołu np. w sytuacji, gdyby jego adresata nie zastano. Artykuł 103 precyzował, kto może dokonać dostarczenia pisma - mógł to zrobić sam notariusz lub pracownicy jego kancelarii (w szczególnych przypadkach dostarczenie pisma mogło odbywać się listem poleconym). Jak wynikało ze statystyk, przepisy te nie znajdowały praktycznego zastosowania, więc zostały zmienione na skutek nowelizacji ustawy w 2018 roku.

Dostarczanie pism przez notariusza - jak zmieniły się przepisy?

Nowelizacja ustawy ułatwiała życie notariuszom, zdejmując z nich obowiązek dostarczania pism do klientów. Obecnie przepisy prawa nie nakładają na notariusza obowiązku bezpośredniego dostarczenia pisma do klienta. Nie wpłynęło to szczególnie na pracę notariuszy oraz komfort klientów, bo przez lata liczba dostarczanych pism była znikoma. Co więcej, z uwagi na to, że pisma notarialne są pismami, które powodują określone skutki prawne, problemy z ich dostarczeniem miały wpływ na tok postępowania notarialnego. Zdarzały się one dość często np. ze względu na podanie nieprawidłowego adresu lub inne utrudnienia, które uniemożliwiały dostarczenie pisma jego adresatowi.