Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Czym jest akt założycielski?

Akt założycielski zawiera oświadczenie woli właściciela spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z.o.o) lub spółki akcyjnej. Zgodnie z przepisami sporządzany jest w formie aktu notarialnego przygotowywanego wyłącznie przez notariuszaMianowicie umowa spółki, która została zawarta w inny sposób niż w obecności notariusza, nie jest ważna w świetle obowiązującego prawa. W oficjalnym dokumencie poświadczonym notarialnym podpisem zawarte są najważniejsze informacje dotyczące spółki i jej właściciela. W zależności od rodzaju umowy akt może być uzupełniany o dodatkowe kwestie. Poza samą umową może zawierać również informacje dotyczące statutu spółki,  jej zarządu oraz rady nadzorczej w przypadku, gdy zostanie powołana.

Co zawiera akt założycielski?

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zawierać informacje dotyczące nazwy i siedziby spółki, imienia i nazwiska dyrektora zarządu, przedmiotu działalności, wysokości kapitału, wspólników i ich udziałów oraz w przypadku oznaczenia – czas trwania spółki. Dodatkowe postanowienia mogą dotyczyć np. powoływania zarządu i rady nadzorczej, obowiązków współpracowników oraz kompetencji poszczególnych organów. Akt założycielski spółki akcyjnej natomiast poza nazwą i siedzibą spółki, przedmiotem działalności, wysokością kapitału oraz informacjami na temat założycieli musi obejmować liczbę akcji i ich wartość nominalną, wysokość kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem oraz ewentualnie pismo do ogłoszeń. 

 

akt

Jak wygląda zawarcie umowy spółki u notariusza?

Spółkę z.o.o może założyć jedna bądź więcej osób fizycznych lub prawnych. Może to być również jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej np. spółka jawna. Umowa dotycząca powołania spółki zawierana w kancelarii notarialnej wiąże się z głośnym odczytaniem aktu w obecności wszystkich uwzględnionych w dokumencie założycieli. Po zapoznaniu się z treścią aktu udziałowcy są zobowiązani do złożenia podpisów na umowie. Proces ten wygląda bardzo podobnie również w przypadku aktu założycielskiego, który dotyczy zawarcia umowy przez jednego udziałowca posiadającego 100% udziałów. Różnica w treści między aktem założycielskim a umową spółki obejmuje jedynie informacje odnoszące się do tego, iż to jedna osoba, a nie kilka osób obejmuje udziały i to ona wnosi wkłady kapitału.