Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Czym jest protest wekslowy?

Weksel i protest wekslowy - co powinieneś wiedzieć

Polskie prawo wekslowe określa dwa rodzaje weksli - są to:

  • weksel własny - zawierający bezwarunkowe zobowiązanie trasanta (wystawcy) do spłaty wobec reminenta wymienionej w dokumencie kwoty w określonym miejscu i czasie; podpisanie go skutkuje zaistnieniem bezwarunkowej odpowiedzialności stron,
  • weksel trasowany - zawierający skierowane przez trasanta do trasata (określonej osoby) bezwarunkowe polecenie uiszczenia wobec reminenta w określonym miejscu i czasie wymienionej w dokumencie kwoty; podobnie jak weksel własny, stwarza on bezwarunkową odpowiedzialność osób, które złożyły na nim podpis. Weksel trasowany wchodzi do obrotu w momencie dokonania jego akceptu (podpisania) przez trasata.

 

 

protest wekslowy

Zdarza się, że trasant lub trasat odmawiają wypełnienia zawartych w wekslu zobowiązań, lub że trasat odmawia dokonania akceptu weksla. W takiej sytuacji możliwe jest wystąpienie z tzw. protestem wekslowym. Jest to sporządzony przez notariusza drogą czynności notarialnej dokument stwierdzający fakt niezapłacenia weksla. Obejmuje on dane stron protestu, stwierdzenie niewywiązania się z obowiązku względem reminenta, określenie miejsca i czasu podjęcia próby wezwania do zapłaty, wskazanie liczby egzemplarzy weksla, a także podpis i pieczęć notariusza.

Sporządzenie protestu wekslowego jest niezbędne, jeżeli chcemy dochodzić spłaty należności od indosantów (żyrantów). Akt protestu zastępuje jednak samo przedstawienie weksla do spłaty w sytuacji, gdy znajduje się na nim klauzula „bez protestu”. Terminowe przedstawienie weksla do zapłaty stanowi w takiej sytuacji podstawę do dochodzenia należności także od indosantów, o ile figurują oni w dokumencie.