Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Czym jest umowa użytkowania i kiedy się ją zawiera?

W kodeksie cywilnym mamy określone prawa rzeczowe. Są to użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka oraz spółdzielcze prawo do lokalu. Takie prawa dają szeroki zakres uprawnień w odniesieniu do rzeczy, ale są słabsze niż prawo własności. Dzięki na przykład użytkowaniu możemy korzystać z cudzych rzeczy w całości bądź z ograniczonym dostępem. A jak wygląda umowa dotycząca użytkowania i kiedy warto ją zawrzeć?

Co to jest użytkowanie?

Użytkowanie polega na obciążeniu rzeczy prawem do jej użytkowania i do pobierania jej pożytków. Nie oznacza to, że się jest właścicielem danej rzeczy. Ustanowienie użytkowania na określonym prawie nie stanowi formy nabycia tego prawa, ale umożliwia korzystanie z niego w określony sposób. Jest to ograniczone prawo rzeczowe.

Umowa użytkowania

Umowa użytkowania zostaje zawarta przez właściciela i użytkownika. Forma umowy nie jest uregulowana przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku, kiedy przedmiotem użytkowania jest nieruchomość, należy pamiętać, iż forma aktu notarialnego staje się potrzebna dla oświadczenia właściciela, który to prawo ustanawia. Jeśli prawo jest ujawnione w księdze wieczystej niezbędny jest wpis do niej.

Prawa i obowiązki użytkownika i właściciela

podpis

Właściciel nie ma obowiązków ponoszenia kosztów na rzecz obciążoną użytkowaniem. Jeśli takie działania podjął, może zwrócić się do użytkownika o zwrot kosztów. Użytkownik jest zobowiązany do dokonywania napraw i ponoszenia nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. O potrzebie innych napraw i nakładów powinien powiadamiać właściciela. Biorący w użytkowanie zobowiązuje się do używania rzeczy w sposób odpowiadający jej własnościom i przeznaczeniu. Musi uzyskać zgodę użyczającego, jeśli chciałby oddać rzecz do używania innej osobie. Ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy.