Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Czym skutkuje niestawiennictwo u notariusza?

Niestawiennictwo u notariusza dotyczy zarówno tych sytuacji, gdy osoba umyślnie unika spotkania, jak i przypadków, gdy ktoś nie może pojawić się z powodu choroby, awarii samochodu czy innych przyczyn losowych. Jakie mogą być tego skutki?

 

Nieterminowe zawarcie umowy

wejście do notariusza

Jednym z najbardziej oczywistych skutków niestawienia się u notariusza jest opóźnienie w zawarciu umowy. Przykładem takiej umowy może być umowa sprzedaży nieruchomości, która dla swego ważności musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Jeśli jedna ze stron nie stawi się na spotkaniu, umowa nie może zostać zawarta, co prowadzi do opóźnienia w realizacji transakcji.

 

Ponoszenie kosztów dodatkowych

W przypadku niestawienia się na spotkanie z notariuszem strony mogą ponosić dodatkowe koszty. Gdy spotkanie zostało wcześniej ustalone i notariusz zarezerwował czas, a jedna ze stron nie stawi się bez wcześniejszego poinformowania, notariusz ma prawo żądać zwrotu kosztów związanych np. z przygotowaniem dokumentacji czy wynagrodzeniem.

 

Jak uniknąć problemów z niestawiennictwem?

Gdy wystąpią nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające stawienie się na spotkaniu, należy niezwłocznie poinformować notariusza oraz drugą stronę umowy i ustalić nowy termin spotkania. Nasza kancelaria notarialna w Warszawie zawsze wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, dlatego prosimy o kontakt, jeśli nie możesz wziąć udziału w zaplanowanych czynnościach notarialnych.

 

Skutki dla nieobecnej strony

Jeśli niestawiennictwo u notariusza wynika z celowego unikania podpisania umowy, potencjalne skutki bywają poważniejsze. Jeśli druga strona transakcji uzna, że niestawienie się na spotkanie było wynikiem nieuczciwych działań, może dochodzić swoich praw w sądzie, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i konsekwencjami prawnymi.