Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Dlaczego hipoteka to dobry sposób zabezpieczenia wierzytelności?

hipotekaCoraz częściej zadłużamy się w bankach oraz u osób prywatnych. W celu zabezpieczenia interesów wierzycieli, którzy udzielają nam pożyczek, ustanawia się hipotekę. Jest ona zabezpieczeniem np. kredytów mieszkaniowych oraz kredytów zaciąganych przez właścicieli firm. Celem hipoteki jest przede wszystkim zabezpieczenie spłaty pożyczki i zadbanie o interesy wierzyciela, gdyby dłużnik przestał regulować swoje należności.

Co to jest hipoteka?

Hipoteka to jedno z ograniczonych praw rzeczowych, które nakładane są na nieruchomość w celu zabezpieczenia interesów udzielających kredytów lub pożyczek instytucji oraz osób fizycznych. Z hipoteką mamy do czynienia nie tylko w przypadku zaciągania kredytów hipotecznych. Służy ona także zabezpieczeniu interesów innych wierzycieli np. członków rodziny lub przyjaciół, którzy w dobrej wierze wspomagają nas znaczną kwotą pieniędzy. Wyróżniamy kilka rodzajów hipotek m.in.:

  • hipotekę obciążającą nieruchomości,
  • hipotekę obciążającą grunty,
  • hipotekę dotyczącą użytkowania wieczystego,
  • hipotekę dotyczącą spółdzielczego prawa do lokalu,
  • hipotekę odwróconą.

Hipoteka może także dotyczyć nieruchomości, która została już w ten sposób zabezpieczona na rzecz innych wierzycieli. Ustanowienie hipoteki na rzecz osoby prywatnej wymaga wizyty u notariusza, którego obowiązkiem jest przeprowadzenie czynności zgodnie z obowiązującym prawem oraz dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

Ważne: Hipoteka obciąża nieruchomość, dlatego zobowiązanie nie wygasa w momencie jej sprzedaży. Obciążenie hipoteczne przechodzi wraz z prawem własności nieruchomości na jej nowego właściciela. W celu zmniejszenia ryzyka nieświadomego nabycia nieruchomości obciążonej hipotecznie ujawniana jest ona w księdze wieczystej – powstaje w momencie dokonania wpisu i wygasa, gdy dłużnik spłaci swój dług.

Jakie korzyści wynikają z zabezpieczenia interesów hipoteką?

Hipoteka jest przede wszystkim skutecznym zabezpieczeniem spłaty długu, co ma wpływ na komfort wierzyciela, a także jest najlepszą ochroną jego interesów. W związku z tym nawet nierzetelny dłużnik nie doprowadzi do sytuacji, w której wierzyciel musi pogodzić się ze stratą swojej własności. Ze względu na przypisanie hipoteki do nieruchomości, nie ma możliwości uniknięcia spłaty zadłużenia poprzez wyzbycie się majątku na rzecz np. członków rodziny. Kolejną korzyścią, jaka związana jest z zabezpieczeniem hipotecznym, jest to, że w przypadku niewywiązywania się ze spisanej umowy i zaprzestania spłaty długu, wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo w odzyskaniu swoich pieniędzy na drodze egzekucji sądowej przed innymi wierzycielami.