Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn

Czym są grupy podatkowe i kto do nich należy?

Grupy podatkowe dzielą osoby, które otrzymały spadek lub świnki na monetachdarowiznę względem pokrewieństwa ze spadkodawcą bądź darczyńcą. Zasadniczo wyróżniamy 3 grupy podatkowe, jednak z pierwszej z nich została wyróżniona dodatkowa grupa podatników, którzy ze względu na bliskie pokrewieństwo ze spadkodawcą lub darczyńcą, mogą skorzystać z ulgi podatkowej, co pozwala uniknąć konieczności płacenia podatku. Aby uniknąć problemów, warto skorzystać z porady notariusz, który przeprowadzi przez zawiłe kwestie prawa spadkowego. Do poszczególnych grup podatników w przypadku spadków i darowizn, zaliczamy:

 • podatników I grupy, czyli małżonka oraz jego wstępnych i zstępnych, a także osoby niespokrewnione, które stają się członkami naszej rodziny ze względu m.in. na zawarcie związku małżeńskiego,
 • podatników II grupy, czyli członków dalszej rodziny m.in. zstępnych rodzeństwa;
 • podatników III grupy, czyli osoby, które nie są spokrewnione ze spadkodawcą lub darczyńcą.

Jest to ogólny podział, który trzeba doprecyzować. Mianowicie, wśród członków rodziny z I grupy podatkowej wyodrębniono dodatkową grupę 0, która jest zwolniona z podatku od spadku i darowizny. Zaliczamy do niej:

 • małżonka,
 • dzieci,
 • rodziców,
 • dziadków,
 • pradziadków,
 • wnuki,
 • prawnuków,
 • pasierbów,
 • ojczyma,
 • macochę.

Najnowsza nowelizacja ustawy uwzględniła w 0 grupie podatkowej także wychowanków rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz wychowanków innych placówek opiekuńczo-wychowawczych i opiekuńczo-terapeutycznych oraz ich opiekunów. Zaliczając się do grona najbliższych członków rodziny, możemy skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadku i darowizn.

Kiedy można uniknąć płacenia podatku od spadku i darowizny?

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn możliwe jest w przypadku najbliższych członków rodziny, czyli wyodrębnionych z grupy I osób, gdy zgłosimy fakt nabycia spadku naczelnikowi właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy liczonych od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu w sprawie nabycia spadku (uprawomocnienie się wyroku następuje po 28 dniach od jego ogłoszenia) lub sporządzenia aktu notarialnego.

 

Ważne: powyższe zasady nie dotyczą spadków po osobach, które zmarły przed dniem 1 stycznia 2007 roku. W przypadku przeprowadzania spraw spadkowych po osobach zmarłych przed powyższą datą, nie ma możliwości skorzystania z ulgi podatkowej. W takim przypadku można jedynie skorzystać z ulgi obejmującej kwotę wolną od podatku.