Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Jak dobrze spisać testament?

Kodeks cywilny przewiduje trzy formy sporządzania testamentów zwykłych i trzy formy dla testamentów szczególnych. Do testamentów zwykłych zalicza się testament holograficzny, notarialny i alograficzny. Ustne, podróżnicze i wojskowe testamenty są szczególnymi rodzajami dokumentów z okresem ważności 6 miesięcy. Na co dzień najczęściej spotykamy się z testamentami zwykłymi. Jak je prawidłowo sporządzić?

 

Testament holograficzny, czyli sporządzony własnoręcznie

Taki rodzaj testamentu może być sporządzony w domu, bez udziału urzędnika, jednak musi spełniać warunki określone prawem. Nie może on zostać wydrukowany, napisany na maszynie, napisany brajlem czy podyktowany osobie trzeciej. Testator ma obowiązek napisać go jedynie w swoim imieniu, czytelnie i własnoręcznie, opatrzyć datą, właściwym brzmieniem woli i podpisem. Niedopełnienie któregokolwiek z tych obowiązków może grozić unieważnieniem testamentu lub próbą jego podważenia.

Testament jako akt notarialny

Jest to jedna z najczęściej praktykowanych form sporządzania testamentu, która zapewnia należyte wykonanie wszystkich formalnych czynności, włącznie z poświadczeniem podpisu testatora. Tak sporządzony testament praktycznie uniemożliwia jego unieważnienie, wynikające z braku formalnych elementów. Dzięki możliwości wpisania dokumentu do Notarialnego Rejestru Testamentów, do zera spada ryzyko, że testament zostanie przez kogoś ukryty lub zgubi się w domowych rzeczach zmarłego.

Testament urzędowy (alograficzny)

W tym przypadku testator w obecności dwóch świadków może ustnie oświadczyć swoją wolę wobec urzędnika stanu cywilnego, burmistrza (wójta, prezydenta miasta), starosty, sekretarza powiatu, marszałka województwa. Takie ustne oświadczenie spisuje się w formie protokołu i odczytuje w obecności świadków i spadkodawcy.