Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Jak poświadczyć datę na dokumencie?

Dokument z notarialnie poświadczoną datą ma za zadanie potwierdzić, że dana czynność prawna została dokonana w określonym czasie. Umieszczenie klauzuli poświadczającej datę okazania dokumentu przekształca formę dokumentu ze zwykłej pisemnej na pisemną z datą pewną. Celem sporządzenia dokumentu z datą pewną jest wykazanie, że czynność prawna została wykonana najpóźniej w określonej dacie. Jest to szczególnie ważne w kwestiach dowodowych. W określonych sytuacjach zawarcie umowy z datą pewną wywoła konsekwencje, których taka sama umowa, ale bez daty pewnej by nie wywołała.

Kto może poświadczyć datę na dokumencie?

Jeśli potrzebny jest dokument z datą poświadczoną, należy udać się do notariusza. Może to zrobić dowolna osoba, nawet jeśli dokument jej nie dotyczy. Notariusz powinien poświadczyć na okazanym mu dokumencie datę, a jeśli klient sobie tego życzy również godzinę i minutę okazania dokumentu. W poświadczeniu prawnik wymienia imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby, która okazała dokument. Opłata za takie poświadczenie jest regulowana przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które dotyczy maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zwrócenie się do notariusza nie jest jedyną drogą uzyskania daty pewnej, czynność prawna ma datę pewną także, kiedy:

dokumenty

  • nastąpiło stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie wydanym przez organ państwowy czy organ jednostki samorządu terytorialnego;
  • na dokumencie obejmującym czynność umieszczona została wzmianka organu państwowego, organu jednostki samorządu terytorialnego albo notariusza;
  • dokument w postaci elektronicznej opatrzony został kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu;
  • nastąpiła śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie – od daty śmierci tej osoby datę złożenia przez nią podpisu na dokumencie uważa się za pewną.

Kiedy potrzebna jest data pewna?

Zazwyczaj opatrzenie dokumentu datą pewną jest konieczne wtedy, kiedy wymagają tego przepisy prawa. Data pewna jest wymagana zgodnie z kodeksem cywilny w przypadku sprzedaży lokalu, który jest w tym czasie wynajmowany. Kolejnym przypadkiem jest zawarcie umowy ustanowienie zastawu. W bankowości często zawiera się umowy rachunku powierniczego z datą pewną. Data pewna jest też stosowana przy zastrzeganiu własności. Należy też widzieć, że poświadczenie własnoręczności podpisu to osobna czynność dokonywana przez notariusza.