Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Jak przebiega proces ustanawiania hipoteki umownej?

hipoteka

Wierzyciele mogą korzystać z kilku skutecznych sposobów zabezpieczenia spłaty udzielanych kredytów oraz pożyczek. Jednym z nich jest ustanowienie hipoteki umownej. Hipoteka stanowi najczęściej zabezpieczenie kredytów bankowych, jednak może także dotyczyć prywatnych zobowiązań. Wyjaśniamy, czym jest hipoteka umowna oraz jak krok po kroku przebiega proces jej ustanawiania.

Hipoteka umowna, czyli zabezpieczenie zgodne z wolą właściciela nieruchomości

Zabezpieczenie hipoteczne dotyczy ograniczonego prawa rzeczowego w stosunku do nieruchomości, na którą zostaje ustanowione. Jej właściciel wyraża na to zgodę. W przypadku kredytów bankowych hipoteka jest często stosowanym sposobem zabezpieczenia spłaty należności kredytu na dom lub mieszkanie. Podobnie jest w przypadku pożyczania znacznych sum pieniędzy od osób prywatnych np. członków rodziny, jednak zdarza się też, że pod zastaw hipoteczny udzielane są kredyty i pożyczki na stosunkowo niewielką kwotę. W praktyce ustanowienie hipoteki jest sposobem na uniknięcie problemów ze spłatą zadłużenia, bo utrata nieruchomości skutecznie motywuje do terminowej spłaty rat. Innym rodzajem hipoteki jest hipoteka przymusowa. Ustanawiana jest bez zgody wierzyciela na podstawie postanowienia sądu, prokuratora lub uzyskanego przez wierzyciela tytułu wykonawczego. Hipoteka przymusowa jest jednym ze sposobów egzekucji długów.

Na czym polega ustanowienie hipoteki i jak przebiega?

W przypadku hipoteki umownej właściciel nieruchomości lub gruntu dobrowolnie zgadza się na dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Podstawą w tym przypadku jest sporządzona umowa w formie pisemnej. W celu zabezpieczenia interesów stron powinna ona zostać sporządzona w obecności notariusza. Jest to standardem, gdy decydujemy się na zakup nieruchomości, na którą ma zostać ustanowione zabezpieczenie hipoteczne kredytu. Pomoc notariusza przydaje się także później, gdy konieczne jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej nieruchomości. Zasady ustanawiania hipoteki regulują przepisy prawne. Sam wpis do księgi wieczystej nieruchomości musi zostać sporządzony w terminie ustalonym w umowie zawartej np. z bankiem. Wpisu do księgi wieczystej na rzecz wierzyciela możemy dokonać samodzielnie, wypełniając odpowiedni wniosek lub za pośrednictwem notariusza. Cała procedura nie jest skomplikowana, jednak trzeba pamiętać, aby poinformować wierzyciela o dokonaniu wpisu. Z urzędu jest on informowany jako strona o dokonaniu wpisu w księdze wieczystej, jednak w przypadku kredytów i pożyczek bankowych wymagane jest także osobiste powiadomienie wierzyciela o dokonaniu wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.

Jak długo ważne jest zabezpieczenie hipoteczne?

Hipoteka umowna obowiązuje do czasu spłaty zadłużenia. Wygasa wraz z momentem spłaty należności oraz ewentualnych odsetek karnych wynikających np. z nieterminowej spłaty rat. Po spłacie zadłużenia należy dostarczyć do sądu dokumenty świadczące o spłacie zadłużenia, warunkiem koniecznym jest, aby zostały one poświadczone przez notariusza. Wówczas hipoteka zostaje wykreślona z księgi wieczystej, a wierzyciel traci ograniczone prawa rzeczowe do naszej nieruchomości.