Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Jaką rolę w praktyce notarialnej pełni oświadczenie woli?

oświadczenie woliOświadczenie woli jest niezbędnym elementem każdej czynności prawnej. Definicję tego oświadczenia można znaleźć w Ustawie Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. Warto mieć świadomość czym ono jest, by zdawać sobie sprawę z tego, jakie skutki wywołuje jego złożenie, zwłaszcza w relacjach biznesowych.

 

Czym jest oświadczenie woli?

Zajrzyjmy do art. 60 Kodeksu Cywilnego:

“Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).”

Według definicji oświadczenie woli to przejaw woli ludzkiej zmierzający do wywołania skutku prawnego. Może chodzić o zmianę, powstanie lub ustanie stosunku prawnego. Oświadczenie woli musi być całkowicie dobrowolne, zrozumiałe i poprawnie sformułowane. Zwykle jest wyrażane pisemnie lub ustnie. Jeżeli jest to zachowanie, jego wybór jest dowolny, ale odbiorca musi w pełni rozumieć jego sens. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przyjęte są powszechnie rozumiane i akceptowane znaki i gesty pozawerbalne, takie jak gesty ręką czy pokiwanie głową. Elementy składające się na oświadczenie woli to: wola, wyrażenie tej woli oraz dostateczne ujawnienie woli. Pamiętajmy jednak, że oświadczenie woli dotyczy jedynie działań, które posiadają skutki w sferze spraw regulowanych przepisami prawa. Oświadczenia towarzyskie, grzecznościowe, wiedzy czy uczuć nie należy mylić z oświadczeniem woli.

Czy można złożyć oświadczenie woli w innym języku? Tak, ale tylko wtedy, gdy adresat oświadczenia zna dany język lub zapewnione jest przetłumaczenie oświadczenia woli na język znany adresatowi.

Przykłady oświadczenia woli:

  • podpisanie umowy;
  • spisanie testamentu;
  • zniszczenie testamentu;
  • złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku;
  • akceptacja regulaminu sklepu internetowego;
  • pożyczenie przedmiotów czy pieniędzy innej osobie;
  • zakup biletów.

Warto przy tym pamiętać o art. 65 kodeksu cywilnego:

  • 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

 

Jakie wady ma oświadczenie woli?

Wady oświadczenia woli zostały uregulowane w art. 82 – 87 kodeksu cywilnego:

Art. 82. Brak świadomości lub swobody jako wada.

Art. 83. Pozorność jako wada.

Art. 84. Błąd jako wada.

Art. 85. Skutki zniekształcenia oświadczenia woli przez posłańca.

Art. 86. Podstęp jako wada.

Art. 87. Groźba jako wada.

Wada może prowadzić do bezwzględnej nieważności czynności prawnej lub powodować wzruszalność czynności prawnej.

Podsumowując, każdy z nas w różnych sytuacjach życiowych spotyka się z elementami prawa. Znając definicje oświadczenia woli działamy bardziej świadomie na przykład w kwestii zawierania i interpretowania umów czy składania ofert. Jednak nie zawsze łatwo zinterpretować różne sytuacje prawne i określić wynikające z nich konsekwencje. W niektórych sytuacjach warto więc skorzystać z pomocy notariusza.