Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Jakie są uprawnienia notariusza wobec organów administracji publicznej?

pieczęć notariusza

Notariusz to prawnik powołany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w celu sporządzania aktów i wykonywania innych czynności notarialnych. Reprezentuje on swoich klientów wobec państwa, a przy tym ma w obowiązku przekazywanie informacji o dokonanych czynnościach organom administracji publicznej. Te ostatnie nakładają na notariusza konkretne prawa i obowiązki. Co wlicza się w ich zakres?

Notariusz jako funkcjonariusz publiczny

Notariusz pełni rolę funkcjonariusza publicznego, który gwarantuje zgodność obrotu cywilnoprawnego z przepisami prawa i stoi na straży obowiązującego w kraju porządku prawnego. Do jego zadań należy m.in. sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń, oświadczeń, testamentów, weksli i czeków, a także sporządzanie protokołów z wykonanych czynności notarialnych oraz odpisów i wypisów dokumentów. 

Do czego uprawniony jest notariusz?

O wykonanych przez siebie czynnościach notariusz ma obowiązek powiadomić odpowiednie organy administracji publicznej. W zależności od rodzaju sprawy, notariusz uprawniony jest do przekazania wypisów wszelkich sporządzonych aktów i poświadczeń do jednostek administracji państwowej, takich jak np. urzędy skarbowe, sądy, starostwa, urzędy gminy czy urzędy wojewódzkie. 
Uprawnienia notariusza pozwalają mu także na zwracanie się do wyżej wymienionych organów z wnioskiem o udzielenie mu dostępu do informacji i dokumentacji, udowadniających dowolny fakt istotny dla sporządzenia określonego dokumentu notarialnego. Przykładowo notariusz może wnioskować do sądu wieczystoksięgowego celem sprawdzenia wpisu dotyczącego konkretnego gruntu czy innej nieruchomości.
Notariusz, w imieniu urzędu skarbowego, ma prawo do obliczania i pobierania opłat podatkowych związanych z nabyciem lub zbyciem nieruchomości przez swojego klienta. Jednocześnie jest zobowiązany do przesłania odpowiednich wypisów dokumentów w odgórnie ustalonym przez urząd terminie. 
Niejednokrotnie wizyta u notariusza może zastąpić długotrwałe i kosztowne postępowanie sądowe. Sporządzone w kancelarii umowy, oświadczenia i akty notarialne gwarantują bezpieczeństwo transakcji i nabierają mocy dokumentów urzędowych

Oto niektóre sprawy, jakie załatwimy u notariusza:
• poświadczenie dziedziczenia spadku,
• intercyza małżeńska,
• zmiana własności nieruchomości,
• zawieranie ważnych umów cywilnoprawnych,
• poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem,
• zakładanie spółek.