Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Kiedy można podważyć testament?

Testament jest z reguły wyrażeniem woli zmarłego co do rozdysponowania jego majątku między członków rodziny lub postąpieniem z nim w sposób określony przez testatora. Nie zawsze jednak spadkobiercy muszą się zgadzać z wolą zmarłego, co rozstrzygane jest tylko i wyłącznie w drodze postępowania sądowego.

 

testament

Jaki testament można podważyć?

Tak naprawdę podważyć można każdy testament zarówno ten ustny, szczególny, jak i własnoręczny czy sporządzony u notariusza. Ten ostatni jest szczególnie trudny do zakwestionowania, ponieważ notariusze co do zasady mają obowiązek dopełnić wszelkich wymogów w trakcie spisywania testamentu. Ciężko będzie zatem udowodnić niewłaściwy podpis, brak daty czy to, że testator nie był wtedy w pełni władz umysłowych. Najłatwiej podważyć testamenty ustne lub holograficzne, pisane własnoręcznie w zaciszu domowym.

 

W jakich sytuacjach możliwe jest podważenie testamentu?

Najpowszechniej spotykanymi sytuacjami, gdy testament jest podważany, są sprawy rozpatrywane w postępowaniach o podział majątku. Często się zdarza, że spadkobiercy, nieznający wcześniej woli zmarłego, nie zgadzają się z formą rozdysponowania majątku po zmarłym, co powoduje próby podważenia spisanego oświadczenia woli zmarłego. Sprzeciw spadkobierców może budzić również konieczność wykonania zapisu testamentowego, który starają się zakwestionować.

Inną sytuacją, gdy możliwe jest podważenie testamentu, jest wykazanie, że został on sporządzony pod karą groźby, w wyniku szantażu czy innych wymuszeń, które znacząco ograniczały swobodę decyzji testatora. O unieważnienie testamentu można się starać również wtedy, gdy okaże się, że był on trakcie sporządzania dokumentu w złym stanie psychicznym, ograniczającym jego zdolności poznawcze, uniemożliwiające mu świadomą ocenę tego, co podpisuje.