Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny wobec dziecka?

W jakim wieku dziecko traci prawo do świadczeń alimentacyjnych?

Bezwzględny obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dzieckadziewczynka z ojcem u prawnika trwa do chwili ukończenia przez to ostatnie 18 roku życia. Po tym czasie pozostanie on aktualny, jeżeli dziecko nie będzie w stanie utrzymać się samodzielnie. Przyjmuje się przy tym, że kontynuacja nauki (np. na studiach dziennych) uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej.

Jeżeli jednak po zakończeniu edukacji - mimo dokładania wszelkich starań - dziecko nie będzie w stanie znaleźć źródła utrzymania, rodzic wciąż zobowiązany będzie do świadczeń finansowych. Alimenty mogą przy tym zostać zabezpieczone za pośrednictwem sporządzonej u notariusza umowy alimentacyjnej, w której dłużnik przyjmuje na siebie obowiązek zapłaty.

Podstawę roszczenia stanowi tu sytuacja niedostatku. Oznacza to, że obowiązek alimentacyjny wygasa, jeśli niezatrudnione dziecko posiada majątek, z którego czerpie dochody wystarczające do opłacenia swojego wychowania oraz usprawiedliwionych potrzeb.

 

Kiedy możemy uchylić się od obowiązku alimentacyjnego?

13 czerwca 2009 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którą możliwe jest uchylenie się od obowiązku płacenia alimentów wobec pełnoletniego dziecka. Musi tu jednak zostać spełniony jeden z poniższych warunków:

  • dziecko nie kontynuuje nauki, nie podnosi swoich kwalifikacji ani nie stara się uzyskać samodzielnego źródła utrzymania,
  • żądanie świadczeń nie licuje z zasadami współżycia społecznego,
  • świadczenia alimentacyjne wiążą się z nadmiernym uszczerbkiem finansowym dla rodzica.

 

Dziecko niepełnosprawne, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, ma prawo do alimentów bez względu na swój wiek.

 

Pamiętajmy przy tym, że zarówno dziecko, jak i rodzic mogą w każdej chwili starać się o zwiększenie lub obniżenie świadczeń alimentacyjnych. Przesłanki mogą stanowić tu m.in. zmiany związane z usprawiedliwionymi potrzebami osoby uprawnionej, a także te dotyczące stanu majątkowego lub możliwości zarobkowych każdej ze stron.