Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Kto może dokonać wpisu do księgi wieczystej?

Księga wieczysta jest publicznym rejestrem stanu prawnego nieruchomości. Dzięki zapisom w niej zawartych można zdobyć informacje o tym, kto jest właścicielem danej nieruchomości oraz komu i jakie przysługują prawa do niej. Jednocześnie można więc na podstawie owych zapisów dochodzić swojej własności, szczególnie, że zgodnie z przyjętą zasadą pierwszeństwa praw wpisanych, to właśnie zapisy księgi wieczystej stanowią podstawę ewentualnego dochodzenia swoich praw majątkowych. Chociaż wpis do księgi wieczystej odbywa się w postępowaniu nieprocesowym, to zakłada się, że zawarte w niej informacje są zgodne z faktycznym stanem prawnym. Właśnie dlatego, bardzo ważne, by przy każdej kolejnej zmianie właściciela nieruchomości zostało to odpowiednio zanotowane w księdze wieczystej. Dopiero wtedy nieruchomość prawnie staje się własnością nowego nabywcy.

 

Wpis do księgi wieczystej - kto może złożyć wniosek?

No właśnie - by dokonać wpisu do księgi wieczystej należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek do Sądu. Do wniosku należy dołączyć formularz dostępny m.in. w siedzibie sądu lub na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości. Ponadto należy załączyć odpowiedni dokument poświadczający o stanie prawnym nieruchomości, jak np. orzeczenie sądu, dokumenty stwierdzające dokonanie pewnej czynności prawnej, jak np. akt notarialny, wszelkie decyzje administracyjne dotyczące danej nieruchomości, np. o wywłaszczeniu. By być pewnym poprawności procesu kompletowania i składania dokumentów, dobrze skorzystać z pomocy doświadczonego notariusza

Wpisu do księgi wieczystej dokonuje Sąd Wieczystoksięgowy w osobie sędziego lub referendarza sądowego na wniosek uprawnionego do tego podmiotu. Zgodnie z art. 626 §1 kpc, do złożenia wniosku uprawniony jest właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić oraz wierzyciel, jeśli przysługuje mu prawo, które może być uznane jako zasadne do wpisu w księdze wieczystej. Zdarza się, że wniosek kierowany jest z urzędu, np. w sprawach, które dotyczą obciążeń powstałych z mocy ustawy.

kupujący