Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Podział majątku po rozwodzie

Panujące w Polsce prawo stwierdza, że wraz z zawarciem ślubu małżonków zaczyna obowiązywać wspólność majątkowa? Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że gromadzone przez małżonków środki finansowe przestają być wyłączną własnością tego, kto je zdobył. Zyskuje do nich prawo także drugi z partnerów. Jakiego typu mogą być to środki? Przede wszystkim zalicza się do nich wynagrodzenie za pracę zarobkową – bądź to wykonywaną na rzecz danego pracodawcy, bądź to odbywającą się w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej. Do majątku wspólnego należą też dochody z innych źródeł niż praca zarobkowa, na przykład z czynszu za wynajmowane mieszkanie. Świadczenia socjalne, takie jak renty czy środki na dzieci, także zalicza się do majątku wspólnego.

 

Majątek wspólny a majątek osobisty

 

Ponieważ w trakcie związku małżonkowie są objęci wspólnotą majątkową, po rozwodzie powstaje problem wynikający z tego, iż trzeba w jakiś sposób podzielić to, co dotychczas należało do obojga partnerów. Przede wszystkim każdy z małżonków ma prawo do tego, by przypadło mu to, co nie zaliczało do majątku wspólnego, lecz do majątku osobistego. Na majątek osobisty składa się wszystko, co zostało nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, oraz to, co może być użytkowane tylko przez jednego z małżonków (odszkodowania za utratę zdrowia, nagrody za osobiste osiągnięcia, środki z praw autorskich, przedmioty osobiste takie jak biżuteria).

Jednym z problemów występujących przy podziale majątku po rozwodzie jest rozgraniczenie, co wchodzi w zakres majątku wspólnego, a co wchodzi w zakres majątku osobistego. Nie we wszystkich przypadkach kwestia ta jest bowiem oczywista. Jednym ze sposobów, aby z wyprzedzeniem zaradzić pojawiającym się na tym tle problemom, jest zawarcie intercyzy. Jest to dokument, który potwierdza rozdzielność majątkową w małżeństwie. Niewiele par decyduje się jednak na to, aby go sporządzić. Przede wszystkim dlatego, że zawarcie związku małżeńskiego wraz z intercyzą niejako dopuszcza możliwość do tego, że małżonkowie kiedyś się rozstaną i będą musieli dzielić majątek. Tak więc mimo iż intercyza to najlepszy sposób na zaradzenie problemom przy podziale majątku po rozwodzie, rzadko kiedy ma on możliwość zostać zastosowany.