Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Rodzaje testamentów

Testament pozwala wskazać spadkobiercę majątku. Jeśli zostawimy testament, spadkobierca po naszej śmierci natychmiast przejmuje majątek, bez spraw sądowych. Mamy tylko jedną możliwość, zapisania majątku. Możemy wyznaczyć jednego spadkobiercę lub kilku, wszystko zależy od nas. Jest to w zasadzie dyspozycja wydana po śmierci. Jeśli nie wyznaczymy spadkobiercy, pozostaje postępowanie spadkowe, które jest czasochłonne, skomplikowane i kosztowne. Testament sporządzimy u Notariusza Bemowo. Musimy dostarczyć mu dokumenty potwierdzające, że jesteśmy właścicielami majątku, który chcemy zapisać w spadku. Z testamentami bywa różnie i często bliskie osoby pomijane są w dokumencie, czy podział mienia, jest niesprawiedliwy. Zdarza się, że osoby pokrzywdzone podważają testament, wówczas sprawa trafia do sądu. Sprawy nie kiedy toczą się bardzo długo i sąd decyduje o podziale spadku.

Rodzaje testamentów

Testament spisywany jest niekiedy po to, żeby osoby niespokrewnione otrzymały jakąś część majątku. Mamy kilka rodzajów testamentów.

Testament notarialny – sporządzany jest w formie aktu notarialnego. Notariusz spisuje wolę spadkodawcy i głośno ją odczytuje, a spadkodawca podpisuje się pod aktem. Jest najlepszą i najbezpieczniejszą formę testamentu, ponieważ przy redagowaniu jest obecny Notariusz. 

testament

Dokument jest weryfikowany, gdyż prawnik musi mieć pewność, czy spadkodawca jest osobą świadomą, tego, co robi. Testament jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, oryginał pozostaje w kancelarii notarialnej, a kopia pozostaje u spadkodawcy. Nie ma więc możliwości zniszczenia czy sfałszowania dokumentu. Testament może być sporządzony poza kancelarią, w sytuacji, gdy spadkodawca jest osobą ciężko chorą i nie może się stawić u Notariusza. W tej sytuacji prawnik musi potwierdzić tożsamość spadkodawcy oraz upewnić się, spadkodawca jest świadomy czynu, rozumie treść dokumentu i wyraża zgodę. Wszystko musi być zgodne z jego wolą. Obowiązują pewne procedury, których Notariusz musi się trzymać.

Testament holograficzny – nazywany inaczej własnoręcznym, ponieważ w całości jest spisany przez spadkodawcę pismem ręcznym. Przy sporządzaniu testamentu holograficznego nie muszą być obecni świadkowie, a osoba sporządzająca go, nie musi nikogo informować o sporządzeniu testamentu. Najważniejszy jest podpis spadkodawcy pod treścią, pozwalający potwierdzić wiarygodność podpisu. Spadkodawca ma prawo rozporządzać swoim majątkiem i dlatego może ukryć jego treść przed innymi. Po jego śmierci jest sprawdzana autentyczność ostatniej woli. Nie ma możliwości sfałszowania testamentu, pisanego od początku do końca przez spadkodawcę. Jego treść nie musi ona mieć oficjalnej formy, wystarczy, że z jego treści jednoznacznie będzie wynikało, że zawiera on rozrządzenia testatora na wypadek jego śmierci. Musi jasno wynikać, kto ma być spadkobiercą po jego śmierci, dziedziczy majątek po śmierci spadkodawcy i ewentualnie w jakiej części. Testament musi być napisany tylko przez jedną osobę. Małżonkowie nie mogą łączyć swojej ostatniej woli.

Testament alograficzny — jest testamentem urzędowym. Przy sporządzaniu mus być obecnych dwóch świadków. Jest jasno określone, że może to być burmistrz, prezydent miasta, wójt, kierownik stanu cywilnego, starosta, sekretarz powiatu czy gminy; marszałek województwa. Sporządza się protokół, opatrzony datą i odczytuje w obecności świadków. Następnie spadkodawca, osoba, wobec której została oświadczona ostatnia wola i świadkowie, składają podpisy. Testament alograficzny nie może zostać sporządzony przez osobę głuchoniemą, ponieważ spadkodawca musi ustnie oświadczyć swoją wolę. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, musi być to zaznaczone w protokole z podaniem przyczyny braku podpisu. Testament alograficzny sporządzany jest w sytuacji ostatecznej, np. na łożu śmierci spadkodawcy, nie ma więc czasu skorzystania z innej formy sporządzenia ostatniej woli.

W sytuacji wyjątkowej jest testament podróżny, sporządzany w podróży statkiem morskim czy powietrznym oraz testament wojskowy – spisywany w czasie wojny, mobilizacji lub przebywania w niewoli.