Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Różnice między wypisem a oryginalnym aktem notarialnym

Akt notarialny - oryginał a wypis

Oryginał aktu notarialnego występuje wyłącznie w jednym egzemplarzu - pozostaje on w kancelarii notarialnej, gdzie jest przechowywany przez okres dziesięciu lat, po tym czasie zaś zostaje przekazany do odpowiedniego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym. To właśnie oryginalny dokument zawiera podpisy notariusza oraz uczestników czynności notarialnej złożone po jego odczytaniu.

Wypisy aktu notarialnego stanowią dokładne odwzorowanie oryginału. W ich nagłówkach jest jednak wyraźnie zaznaczone, że są one wypisami, a na końcu każdego z nich znajdują się informacje dotyczące czasu jego wydania oraz osoby, dla której był przeznaczony. Jeżeli wypis ma kilka stron, muszą one zostać ponumerowane i parafowane, a także połączone ze sobą i spojone pieczęcią. Wypis nie musi zostać podpisany przez uczestników czynności notarialnej, zawiera jednak podpis i pieczęć wydającego dokument notariusza. Ponadto na pierwszej stronie lewego górnego rogu wypisu umieszcza się numer wskazujący, pod jakim numerem aktu oryginał dokumentu został zarejestrowany Repertorium A. Na ostatniej stronie wypisu figuruje z kolei numer wskazujący, pod jakim numerem zarejestrowany został dany wypis. Stanowi to warunek konieczny ze względu na to, że każde wykonanie wypisu aktu notarialnego stanowi samo w sobie czynność notarialną, która jako taka również podlega rejestracji.

 

akt notarialny

Wypisy przekazywane są wymienionym w akcie notarialnym stronom, a także osobom, dla których zastrzega on prawo otrzymania wypisu, lub ich prawnym następcom. Wypisy aktu notarialnego można wydawać również innym osobom - o ile strony wyrażą na to zgodę lub czynność ta ma podstawę w formie prawomocnego postanowienia sądu okręgowego, którego okręg obejmuje daną kancelarię. Należy pamiętać, że postanowienie to nie podlega zaskarżeniu.