Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Typowe błędy w aktach notarialnych. Jak je naprawić?

symbol sprawiedliwościAkty notarialne, choć tworzone z pieczołowitością, mogą zawierać błędy. Czy można je naprawić oraz jak wygląda to w praktyce?

Błędy oczywiste

Pierwszą grupą błędów w aktach notarialnych są te tzw. błędy oczywiste, które można w stosunkowo łatwy sposób naprawić. Są to m.in. błędy pisarskie, np. nieprawidłowa pisownia konkretnego słowa.

Do tej samej grupy zalicza się tez błędy gramatyczne i pomyłki w rachunkach, a także pomylenie cyfr w numerze PESEL. Jak wyglądają zasady ich poprawiania?

  • Błędy oczywiste popełnione przy czynnościach notarialnych należy skreślić i wprowadzić niezbędne poprawki.

  • Nie wolno wyskrobywać błędów, gdyż muszą one dawać się odczytać.

  • Przekreślenia muszą być omówione przez obydwie strony, aby dokument był ważny.

Co w sytuacji, gdy dokument został już podpisany przez notariusza? Wówczas niezbędne jest sprostowanie błędów w protokole oraz zawarcie adnotacji odnośnie numeru repetytorium prostującego. Konieczny jest oczywiście także podpis.

Błędy istotne

Drugi rodzaj błędów w akcie notarialnym to błąd istotny. Dotyczy to np. pomyłek w oznaczeniu działki lub przedłożenie nieprawidłowych dokumentów.

Kolejnym przykładem jest dokonanie nieprawidłowej oceny stanu faktycznego, co doprowadziło do mylnego określenia rodzaju czynności prawnej.

W takich sytuacjach, gdy pomyłki popełniła jedna ze stron, wówczas sporządzany jest aneks do umowy, którego następstwem jest sporządzenie wniosku o wprowadzenie zmian w księdze wieczystej.

Ważne jest, że wprowadzenie takich zmian wymaga stawiennictwa wszystkich stron, zaś sama opłata jest uzależniona od liczby wprowadzanych zmian.

Co, gdy błąd popełni notariusz?

Jeśli pomyłka zostanie popełniona z winy notariusza, taką sytuację ustalają przepisy odpowiedzialności cywilnej z art. 49 ustawy Prawo o notariacie oraz odpowiedzialność dyscyplinarna za przewinienia dokonane przy wykonywaniu zawodu. Można też starać się o odszkodowanie za błędy notarialne, przy czym w takiej sytuacji konieczne jest przedstawienie przesłanek, które doprowadziły do takiej sytuacji.

Na wypadek zauważenia błędów w aktach notarialnych, należy niezwłocznie zgłosić się do kancelarii, w której zostaną one naprawione. Jeśli bowiem dokumenty te są sprzeczne z literą prawa, grozi to nieważnością oraz problemami przy egzekwowaniu zapisów w przyszłości.