Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

W jakim czasie należy zgłosić darowiznę od rodziców?

pieniądze do rękiChoć darowizna pochodząca od najbliższej rodziny jest zwolniona od podatku od spadków i darowizn, w niektórych przypadkach, aby zwolnienie takie przysługiwało, konieczne jest zgłoszenie jej w urzędzie skarbowym. Kiedy należy to zrobić i czym może skutkować niedopilnowanie tej formalności?

Kiedy powinniśmy poinformować urząd skarbowy o otrzymaniu darowizny od rodziców

Podatek od spadków i darowizn wyróżnia grupy podatkowe, w obrębie których przewidziane są określone zwolnienia od podatku i do których przynależność determinowana jest przez stopień pokrewieństwa darczyńcy z obdarowanym.

Jako najbliżsi członkowie rodziny, rodzice znajdują się w tzw. grupie 0, poza nimi obejmującej również dzieci, wnuki, pasierbów, dziadków, pradziadków, ojczyma, macochę oraz małżonka osoby obdarowanej. Darowizny otrzymane od osób objętych tą grupą są całkowicie zwolnione od podatku od spadków i darowizn bez względu na ich wartość.

Jeżeli jednak kwota darowizny przekracza sumę 9 637 zł, obdarowany ma obowiązek zgłoszenia jej odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania, czyli od daty utworzenia się obowiązku podatkowego na druku SD-Z2.

Nie jest obowiązkowe zgłaszanie darowizn o wartości poniżej wymienionej kwoty. Należy przy tym jednak pamiętać, że jeżeli darczyńca z grupy 0 przekazuje darowiznę tej samej osobie więcej niż raz, w celu obliczenia podstawy opodatkowania należy zsumować wartość darowizn otrzymanych od niego w ciągu ostatnich pięciu lat poprzedzających rok, w którym miała miejsce ostatnia z nich.

Czym skutkuje niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia darowizny od rodziców

Jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie zgłosimy otrzymanej od rodziców darowizny opiewającej na sumę przekraczającą 9 637 zł, zostanie ona objęta podatkiem na zasadach ogólnych. Oznacza to, że nałożony zostanie na nas obowiązek złożenia stosownej deklaracji oraz zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Co więcej, w zależności od okoliczności oraz postawy urzędu skarbowego, oprócz podatku obdarowany może zostać również obciążony karą za niedotrzymanie obowiązku zgłoszeniowego.