Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Zasada solidarności przy wynagradzaniu notariusza

wynagrodzenie notariusza

Jakie opłaty uiszcza się w kancelarii notarialnej?

Wizyta w kancelarii notarialnej jest niezbędna wówczas, gdy zawierane umowy lub sporządzane dokumenty wymagają formy notarialnej, która wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Należy być przygotowanym na to, że zlecenie czynności notarialnych wiąże się z wniesieniem stosownych opłat. Musimy więc uiścić płatność o charakterze podatkowym przekazywaną przez notariusza państwu. Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn określa ustawodawca.

Zobowiązaniem wobec państwa jest także wniesienie opłaty sądowej również przekazywanej przez notariusza do odpowiedniej instytucji. Osobno płacimy także za wypis z aktów notarialnych, gdyż ich oryginały pozostają w siedzibie kancelarii notarialnej. Omówionych należności nie należy mylić z wynagrodzeniem notariusza za przeprowadzone czynności w zgodzie ze zleceniem klienta.

 

W jaki sposób kształtuje się wynagrodzenie notariusza?

Wysokość wynagrodzenia nazywana w prawodawstwie taksą notarialną ustala się na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W rozumieniu tego zapisu notariusz nie może pobrać za przygotowanie i sporządzenie dokumentów kwoty wyższej niż maksymalna stawka umieszczona w rozporządzeniu.

Natomiast wysokość taksy notarialnej wiąże się z wartością czynności notarialnych, zatem im czynność jest droższa, tym należność jest wyższa. Jednak ustawodawca nakłada limit i mimo wartości czynności jej stawka nie może przekroczyć 10000 zł.

Inaczej kształtują się odpłatności w przypadku popularnych umów, np. umowy przedwstępnej, deweloperskiej, sprzedaży lokalu mieszkaniowego. Taksa notarialna będzie tu zdecydowanie niższa, gdyż notariusz nie może otrzymać kwoty wyższej niż połowa stawki maksymalnej. Kolejną grupą czynności notarialnych rozliczanych odmiennie, ponieważ nie na podstawie wartości przedmiotu objętego czynnością, stanowią działania typu: sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy), spisanie testamentu, odwołanie testamentu, aktu poświadczenia dziedziczenia itp.

Do każdej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć 23 % podatku VAT.

 

Na czym polega zasada solidarności przy wynagradzaniu notariusza?

Prawo do wynagrodzenia notariusza jest podstawowym prawem przysługującym każdemu obywatelowi do pobierania uposażenia za wykonaną pracę. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości reguluje więc jego wysokość oraz chroni status notariusza po to, aby mógł godnie i odpowiedzialnie wykonywać swoje czynności zabezpieczające ład prawny w państwie. Jest to o tyle ważne, że osobom wykonującym zawód notariusza nie wolno otrzymywać dochodów z innych źródeł niż kancelaria prawna, w której zadeklarowali wykonywanie czynności. Dla klientów zapewne ważne jest to, że mogą negocjować wysokość stawki, ale zwykło się to robić przed przeprowadzeniem czynności notariusza. Z tego też powodu określenie kosztów czynności notarialnych zawsze ustala się indywidualnie.

Kwestię wynagrodzenia notariusza reguluje też inny przepis art. 89 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie nakazujący zasadę solidarności stron umowy względem jego uposażenia. Oznacza to, że w kosztach za wykonane czynności powinny partycypować osoby zawierające umowy sporządzane i potwierdzane przez kancelarię notarialną. Tym samym strony umowy nie mogą zmienić albo uchylić wymagań tego zapisu. Jednak notariusz po tym, jak zainteresowani się porozumieją oraz wyrażą zgodę, może w akcie notarialnym umieścić uwagę, że koszt jego wynagrodzenia przejmuje na siebie tylko jeden uczestnik umowy. W praktyce opłacenie należności za czynności notariusza przypada osobie kupującej nieruchomość czy inne dobra. Natomiast notariusz przedstawia na każdym dokumencie sumę wyliczonego wynagrodzenia wraz z odwołaniem się do podstawy prawnej, czyli przytaczanego już art. 89 Prawa o notariacie.