Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Zasadnicze różnice między użytkowaniem a dzierżawą

Rzeczy ruchome oraz nieruchomości możemy m.in. wydzierżawić lub oddać do użytkowania osobom trzecim. Wiąże się to z koniecznością spisania odpowiedniej umowy oraz wywiązywania się ze związanych z nią obowiązków, które ma nie tylko dzierżawca lub użytkownik. Wyjaśniamy, jakie są różnice pomiędzy użytkowaniem i dzierżawą.

Na czym polega dzierżawa?

Coraz częściej decydujemy się na wydzierżawienie własności np. gruntów rolnych i lokali komercyjnych. To korzystna zarówno dla wydzierżawiającego, jak i dzierżawcy opcja, bo każda ze stron umowy może w związku z tym pobierać konkretne pożytki. Wydzierżawiający otrzymuje ustalony czynsz, a dzierżawca może korzystać z przedmiotu dzierżawy w sposób przynoszący dochody i zgodny z postanowieniami podpisanej z wydzierżawiającym umowy. Zawarte w niej zapisy dotyczą m.in. czasu trwania umowy, zakresu korzystania z przedmiotu dzierżawy, obowiązku dbania o przedmiot dzierżawy, jak również możliwości lub zakazu zmiany sposobu korzystania z przedmiotu dzierżawy. Odpowiednia treść umowy dzierżawy pozwala uniknąć wielu problemów, dlatego warto spisać ją w obecności notariusza.

podpis na umowie

Umowa dzierżawy pozwala na czerpanie pożytków z jej przedmiotu każdej ze stron, co wiąże się także z pewnymi obowiązkami. Dzierżawca zobowiązuje się opłacać czynsz wydzierżawiającemu, który ze względu na związany z nim dochód, musi opłacić należne podatki.

Na czym polega użytkowanie?

Oddanie ruchomości lub nieruchomości do użytkowania osobie trzeciej to nieco inny rodzaj umowy. Oddający w użytkowanie przedmiot umowy, nie czerpie z tego korzyści finansowych. Użytkowanie odbywa się bezpłatnie, jednak osoba, na której rzecz dokonano użyczenia, musi wywiązywać się z konkretnych postanowień umowy. Najczęściej jest to obowiązek dbania np. o użytkowaną nieruchomość. Użytkowanie może być czasowe lub wieczyste. W drugim przypadku często mamy do czynienia z sytuacją, gdy przedmiotem użytkowania jest np. prywatna droga. Użytkowanie może dotyczyć także lokalu mieszkalnego, lokalu komercyjnego, samochodu, maszyn i wielu innych nieruchomości oraz ruchomości. Zasadniczą różnicą pomiędzy dzierżawą i użytkowaniem jest to, że w przypadku użytkowania właściciel przedmiotu użyczenia oraz jego użytkownik nie czerpią z tytułu umowy korzyści finansowych. Użytkownik przedmiotu umowy, także użytkownik wieczysty, który wpisywany jest do księgi wieczystej, nie może rozporządzać przedmiotem umowy zgodnie z własną wolą, bo nie jest jego właścicielem, a jedynie osobą uprawnioną do użytkowania. I w tym przypadku warto w celu zabezpieczenia się przed bezprawnym działaniem użytkowników podpisać umowę w obecności notariusza.