Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Blog

Czynności notarialne szczególnie u osób, które nie miały z nimi wcześniej do czynienia, mogą budzić liczne wątpliwości. Na naszym blogu znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wszystkie z artykułów cechuje wysoki poziom merytoryczny, dzięki czemu są one rzetelnym źródłem wiedzy. Zapraszamy do lektury.

 

pisanie testamentu

Czym różni się testament własnoręczny od notarialnego?

Spisanie testamentu to sposób na przekazanie naszego majątku wybranym członkom rodziny. Jest to czynność prawna, która pozwala rozporządzać zgromadzonym majątkiem na wypadek śmierci. Wyróżniamy, m.in. testamenty spisane własnoręcznie w obecności świadków i opatrzone ich podpisami oraz testamenty notarialne. Wybór rodzaju testamentu może mieć wpływ na jego ważność, dlatego wyjaśniamy, czym różni się testament własnoręczny od testamentu notarialnego.

Czytaj więcej

depozyt notarialny

Czego nie wolno złożyć w depozycie notarialnym?

Instytucja depozytu notarialnego, choć funkcjonuje w Polsce, nie jest wystarczająco poznana i powszechnie stosowana przez Klientów kancelarii notarialnych. Depozyt notarialny to jedna z wielu form zabezpieczenia różnego rodzaju transakcji oraz ochrony prywatnych i urzędowych dokumentów, do których nie powinny mieć dostępu osoby postronne. Wyjaśniamy, czego nie można złożyć w depozycie notarialnym.

Czytaj więcej

bloki mieszkalne

Różnice między spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu a własnością odrębną

Znaczące różnice pomiędzy własnością odrębną a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu sprawiają, że warto poznać szczegóły dotyczące konkretnego stanu prawnego nieruchomości. Jest to kluczowe nie tylko ze względów finansowych, ale także ma wpływ na zarządzanie nieruchomością oraz ponoszone koszty związane z jej użytkowaniem. Wyjaśniamy, czym jest własność odrębna oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Czytaj więcej

opłaty notarialne

Kto może być zwolniony z opłat notarialnych?

Opłaty za czynności notarialne, czyli wynagrodzenie za pracę notariusza, reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które określa maksymalną kwotę, jakiej notariusz może zażądać za wykonanie konkretnej czynności notarialnej. W niektórych sytuacjach koszty związane z czynnościami notarialnymi mogą znacząco obciążać nasz domowy budżet, dlatego istnieje możliwość wnioskowania o zwolnienie z opłat.

Czytaj więcej

spisanie protokołu dziedziczenia

Co zawiera protokół dziedziczenia?

Spisanie protokołu dziedziczenia to wstęp do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, który określa spadkobierców po danym spadkodawcy. Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem o takiej samej mocy prawnej jak sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. W jednym i drugim przypadku wskazywane są osoby uprawnione do dziedziczenia. Wyjaśniamy, czym jest akt poświadczenia dziedziczenia oraz co musi zawierać protokół dziedziczenia.

Czytaj więcej

rozmowa o testamencie małżeńskim

Czy małżonkowie mogą sporządzić wspólny testament?

Testament małżeński nazywany też testamentem wspólnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest dokumentem nieważnym. Oznacza to, że zgodnie z prawem testament sporządzony w domu lub w kancelarii notarialnej może dotyczyć woli tylko jednej osoby. Wyjaśniamy, kiedy testament traci ważność, co powoduje, że dziedziczenie odbywa się na zasadach ustawowych.

Czytaj więcej

spadek a podatki

Spadek po osobie niespokrewnionej a kwestie podatkowe

Krąg spadkobierców tworzą na ogół osoby najbliżej spokrewnione ze zmarłym. Zdarza się jednak, że niekiedy do grona spadkobierców są powoływane osoby, które w żaden sposób nie były spokrewnione ze zmarłym. Ze względu na to, że obowiązujące przepisy dotyczące prawa spadkowego są skonstruowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu chronić roszczenia najbliższej rodziny osoby, która odeszła, takie przypadki łączą się z koniecznością zapłacenia wyższego podatku, a także z innymi obowiązkami nakładanymi przez prawo. Przekonajmy się, jakie są zasady dziedziczenia i w jaki sposób do spadku może być powołana osoba niespokrewniona, a także przyjrzyjmy się następstwom podatkowym takiej sytuacji.

Czytaj więcej

spotkanie u notariusza

Tajemnica zawodowa w praktyce notarialnej

Notariusz, jak każda osoba zaufania publicznego, ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że nie może ujawniać wiadomości o klientach, których dowiedział się podczas wykonywania swojej pracy. Jak wiadomo, pomoc notariusza jest nieoceniona w przypadku tworzenia aktów notarialnych, które tworzone są na przykład podczas zawierania umowy kupna lub sprzedaży nieruchomości. Warto poznać zasady, dlaczego tajemnica zawodowa jest bardzo ważna.

Czytaj więcej

notariusz podczas pracy

Czy notariusz może wykonywać czynności notarialne poza terenem kancelarii?

Sporządzanie aktów notarialnych najczyściej odbywa się na terenie kancelarii notarialnej. Istnieją jednak szczególne wyjątki od tej reguły, które określa Ustawa prawo o notariacie. Sytuacje takie nie są częste, jednak dopuszczalne, kiedy zachodzą odpowiednie przesłanki ku temu, aby notariusz sporządził akt notarialny poza swoją kancelarią. Wyjaśniamy, kiedy notariusz może dokonywać czynności notarialnych np. w domu swoich Klientów.

Czytaj więcej

akt notarialny

Typowe błędy w aktach notarialnych. Jak je naprawić?

Akty notarialne, choć tworzone z pieczołowitością, mogą zawierać błędy. Czy można je naprawić oraz jak wygląda to w praktyce?

Czytaj więcej