Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Blog

Czynności notarialne szczególnie u osób, które nie miały z nimi wcześniej do czynienia, mogą budzić liczne wątpliwości. Na naszym blogu znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wszystkie z artykułów cechuje wysoki poziom merytoryczny, dzięki czemu są one rzetelnym źródłem wiedzy. Zapraszamy do lektury.

 

notariusz podpisuje dokumenty

Zasada bezstronności i jej znaczenie w pracy notariusza

Notariusz pełni bardzo ważną funkcję. Ze względu na to, że jest osobą zaufania publicznego, która nadaje moc urzędową oświadczeniom swoich klientów, musi w swojej pracy kierować się narzuconymi odgórnie zasadami. Każdy notariusz musi działać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, dbać o to, aby przestrzegać zasady niezależności oraz bezstronności. Wyjaśniamy, czego dotyczy zasada bezstronności i jakie ma znaczenie w przypadku notariusza.

Czytaj więcej

dokumenty przeglądanie

Co w sytuacji, gdy spadkobierca pozostawił kilka testamentów?

Często spisujemy w dobrej wierze testament, jednak nie zawsze dbamy o to, aby miał odpowiednią, zgodną z prawem formę. Nie ma przepisu, który zabraniałby pozostawienia kilku np. jednakowych testamentów lub sporządzenia testamentu, którego zapisy odwołują te poczynione wcześniej. Kluczowe jest to, aby dokumenty te zachowały formę prawną. Wyjaśniamy, co zrobić, gdy spadkodawca pozostawił kilka testamentów.

Czytaj więcej

podział majątku

Kto może wystąpić z roszczeniem o zachowek?

Nie zawsze możliwe jest dziedziczenie na zasadach ustawowych. W przypadku, gdy spadkodawca pozostawił testament i jest on ważny, to spadek przypadka wyszczególnionym w nim osobom. Nie muszą do nich należeć najbliżsi członkowie rodziny, którzy otrzymaliby spadek w przypadku dziedziczenia na zasadach ustawowych. Wyjaśniamy, kto i w jakim terminie może wystąpić z roszczeniem o wypłatę zachowku.

Czytaj więcej

dostarczanie dokumentu

Czy notariusz ma obowiązek bezpośredniego dostarczania pism do klienta?

W większości przypadków czynności notarialne przeprowadzane są w kancelarii notarialnej w obecności wszystkich dotyczących umowy stron. Z tego względu zwykle nie zachodzi konieczność dostarczania dokumentów klientom kancelarii bezpośrednio przez notariusza lub wyznaczone przez niego osoby. Wyjaśniamy, kiedy notariusz musi dostarczyć pismo bezpośrednio do klienta i co na ten temat mówią obowiązujące obecnie przepisy.

Czytaj więcej

hipoteka

Dlaczego hipoteka to dobry sposób zabezpieczenia wierzytelności?

Coraz częściej zadłużamy się w bankach oraz u osób prywatnych. W celu zabezpieczenia interesów wierzycieli, którzy udzielają nam pożyczek, ustanawia się hipotekę. Jest ona zabezpieczeniem np. kredytów mieszkaniowych oraz kredytów zaciąganych przez właścicieli firm. Celem hipoteki jest przede wszystkim zabezpieczenie spłaty pożyczki i zadbanie o interesy wierzyciela, gdyby dłużnik przestał regulować swoje należności.

Czytaj więcej

notariusz odmawia

Kiedy notariusz może odmówić wykonania czynności notarialnej?

Czynności notarialne muszą zostać dokonane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Z tego względu, jeżeli istnieją określone przesłanki, notariusz może odmówić ich wykonania, powołując się na zapisy ustawy Prawo o notariacie. Odmowa wykonania czynności notarialnej ma na celu zabezpieczenie interesów stron oraz ochronę samego notariusza. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach można spotkać się z odmową wykonania czynności notarialnych.

Czytaj więcej

flaga unii europejskiej

Czym jest europejskie poświadczenie spadkowe?

Jeszcze nie tak dawno międzynarodowe sprawy spadkowe wiązały się z wieloma problemami uprawnionych do dziedziczenia spadkobierców. Miało to związek z różnymi przepisami prawa spadkowego, które obowiązywały np. w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Ze względu na rozbieżności przepisów prawa, które dotyczyły m.in. podstawowych zasad dziedziczenia, wprowadzono rozporządzenie ułatwiające prowadzenie spraw spadkowych za granicą.

Czytaj więcej

poświadczenie daty

Poświadczenie daty okazania dokumentu. W jakich sytuacjach jest przydatne?

Jedną z czynności notarialnych jest sporządzanie poświadczeń. Mogą one dotyczyć nie tylko np. zgodności kopii dokumentu z jej oryginałem, czy własnoręczności podpisu, ale także poświadczenia daty okazania dokumentu. Ta czynność notarialna ma szczególne znaczenie w przypadku spisywania umów najmu i umów dzierżawy nieruchomości, bo uniemożliwia m.in. przedwczesne wypowiedzenie umowy przez nowego właściciela nieruchomości.

Czytaj więcej

małżeństwo u notariusza

Czy osoby niespokrewnione mogą być objęte spadkiem?

Coraz więcej osób decyduje się na to, aby zadbać o sprawy spadkowe jeszcze za życia, co pozwala zaoszczędzić wielu stresów i problemów przyszłym spadkobiercom. Indywidualną decyzją przyszłych spadkodawców jest to, czy zdecydują się na dziedziczenie ustawowe, czy sami rozdysponują swój majątek, spisując testament. Wyjaśniamy, kiedy mogą dziedziczyć osoby niespokrewnione ze spadkodawcą.

 

Czytaj więcej

umowa u dewelopera

Rodzaje umów na rynku deweloperskim

Na rynku deweloperskim występuje wiele rozbieżności dotyczących zawieranych umów. Wśród tych powszechnie występujących należy wymienić:

  • umowę deweloperską,
  • umowę przedwstępną sprzedaży,
  • umowę rezerwacyjną.

Występują one z różną częstotliwością. Oczywistą umową zawieraną przy sprzedaży mieszkań jest również umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w celu zgłębienia tematu umów na rynku deweloperskim.  

Czytaj więcej