Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Blog

Czynności notarialne szczególnie u osób, które nie miały z nimi wcześniej do czynienia, mogą budzić liczne wątpliwości. Na naszym blogu znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wszystkie z artykułów cechuje wysoki poziom merytoryczny, dzięki czemu są one rzetelnym źródłem wiedzy. Zapraszamy do lektury.

 

notariusz odmawia

Kiedy notariusz może odmówić wykonania czynności notarialnej?

Czynności notarialne muszą zostać dokonane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Z tego względu, jeżeli istnieją określone przesłanki, notariusz może odmówić ich wykonania, powołując się na zapisy ustawy Prawo o notariacie. Odmowa wykonania czynności notarialnej ma na celu zabezpieczenie interesów stron oraz ochronę samego notariusza. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach można spotkać się z odmową wykonania czynności notarialnych.

Czytaj więcej

flaga unii europejskiej

Czym jest europejskie poświadczenie spadkowe?

Jeszcze nie tak dawno międzynarodowe sprawy spadkowe wiązały się z wieloma problemami uprawnionych do dziedziczenia spadkobierców. Miało to związek z różnymi przepisami prawa spadkowego, które obowiązywały np. w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Ze względu na rozbieżności przepisów prawa, które dotyczyły m.in. podstawowych zasad dziedziczenia, wprowadzono rozporządzenie ułatwiające prowadzenie spraw spadkowych za granicą.

Czytaj więcej

poświadczenie daty

Poświadczenie daty okazania dokumentu. W jakich sytuacjach jest przydatne?

Jedną z czynności notarialnych jest sporządzanie poświadczeń. Mogą one dotyczyć nie tylko np. zgodności kopii dokumentu z jej oryginałem, czy własnoręczności podpisu, ale także poświadczenia daty okazania dokumentu. Ta czynność notarialna ma szczególne znaczenie w przypadku spisywania umów najmu i umów dzierżawy nieruchomości, bo uniemożliwia m.in. przedwczesne wypowiedzenie umowy przez nowego właściciela nieruchomości.

Czytaj więcej

małżeństwo u notariusza

Czy osoby niespokrewnione mogą być objęte spadkiem?

Coraz więcej osób decyduje się na to, aby zadbać o sprawy spadkowe jeszcze za życia, co pozwala zaoszczędzić wielu stresów i problemów przyszłym spadkobiercom. Indywidualną decyzją przyszłych spadkodawców jest to, czy zdecydują się na dziedziczenie ustawowe, czy sami rozdysponują swój majątek, spisując testament. Wyjaśniamy, kiedy mogą dziedziczyć osoby niespokrewnione ze spadkodawcą.

 

Czytaj więcej

umowa u dewelopera

Rodzaje umów na rynku deweloperskim

Na rynku deweloperskim występuje wiele rozbieżności dotyczących zawieranych umów. Wśród tych powszechnie występujących należy wymienić:

  • umowę deweloperską,
  • umowę przedwstępną sprzedaży,
  • umowę rezerwacyjną.

Występują one z różną częstotliwością. Oczywistą umową zawieraną przy sprzedaży mieszkań jest również umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w celu zgłębienia tematu umów na rynku deweloperskim.  

Czytaj więcej

podpisanie umowy

Co powinna zawierać umowa przedwstępna kupna/sprzedaży mieszkania?

Umowa przedwstępna sprzedaży i kupna mieszkania to sposób na zawarcie porozumienia w sytuacji, gdy strony nie chcą lub nie mają możliwości natychmiastowego zawarcia umowy właściwej. Dowiedz się, co powinno się w niej znaleźć.

Czytaj więcej

akt własności podpis

Kiedy można ustanowić odrębną własność lokalu?

W jakich okolicznościach możliwe jest ustanowienie odrębnej własności lokalu i co jest niezbędne do skutecznego wykonania tej czynności? Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej

Prawo dziedziczenia

Czy osoba niespokrewniona może dziedziczyć majątek?

Dziedziczenie majątku to proces, który bardzo często jest związany z pojawieniem się wielu komplikacji i potrzebą dokonywania dochodzeń. Już sam fakt pogodzenia się ze śmiercią znajomej osoby może utrudnić podejmowanie rozsądnych decyzji co do przejęcia majątku. W naszym kraju prawo spadkowe bardzo dokładnie określa powinności wynikające z dziedziczenia. W bardzo szczegółowy sposób mówi ono, w jaki sposób należy podzielić majątek ustawowo, to znaczy w kolejności pokrewieństwa. Są to zapisy, które dbają o bezpieczeństwo najbliższych zmarłego i pozostawionych po nim dóbr. Niekiedy jednak zdarza się, że po śmierci bliskiej osoby dziedziczy się długi, co również jest uwzględnione w ustawowym prawie spadkowym. Dzięki tego rodzaju zapisom w łatwy sposób można ustalić, kto z rodziny otrzyma największą część majątku. Wyjątkiem od tej reguły jest spisanie zgodnego z prawem testamentu, który wchodzi w życie po śmierci testatora. 

Czytaj więcej

poświadczenie notariusza

Kiedy i po co notariusz może poświadczyć pozostawanie osoby przy życiu?

Jedną z czynności notarialnych jest wystawianie przez notariusza różnych poświadczeń. Mają one znaczenie formalne w wielu sprawach. Wyróżniamy kilka rodzajów poświadczeń, jednak jedno z nich budzi dość spore emocje. Mowa o poświadczeniu pozostawania przy życiu, które niezbędne jest np. w toku postępowania administracyjnego o wypłatę świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wyjaśniamy, na czym polega poświadczenie pozostawania przy życiu.

Czytaj więcej

podzial majatku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Rozwód to niewątpliwie trudne doświadczenie. Nie tylko ze względu na emocjonalną stronę tego procesu, ale także z uwagi na finanse. Jeżeli małżonkowie posiadają znaczny majątek, a ponadto mają dzieci, to ich sprawa rozwodowa wiązać się będzie z załatwieniem wielu skomplikowanych kwestii.

Czytaj więcej