Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Blog

Czynności notarialne szczególnie u osób, które nie miały z nimi wcześniej do czynienia, mogą budzić liczne wątpliwości. Na naszym blogu znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wszystkie z artykułów cechuje wysoki poziom merytoryczny, dzięki czemu są one rzetelnym źródłem wiedzy. Zapraszamy do lektury.

 

dowód osobisty

Czy potwierdzenie tożsamości u notariusza może nastąpić tylko na podstawie dowodu osobistego?

Głównym zadaniem notariusza jest sporządzanie aktów notarialnych, w których uwzględniane zostają dane dostarczone przez klientów. Notariusz jest gwarantem, że wszystkie zawarte w dokumentach informacje są zgodne ze stanem faktycznym, dlatego przygotowane przez niego akty notarialne zyskują urzędowy charakter. W związku z tym przed rozpoczęciem czynności notarialnych strony muszą przedłożyć wszystkie konieczne dokumenty, a także potwierdzić własną tożsamość. Jakie dokumenty są wystarczające, by notariusz mógł stwierdzić tożsamość osób podpisujących akt?

Czytaj więcej

nieważny testament

Kiedy testament jest nieważny?

Podważyć można każdy rodzaj testamentu, w tym testament ustny. Wystąpienie, jakich zdarzeń może doprowadzić do unieważnienia testamentu?

Czytaj więcej

pełnomocnictwo i długopis

Jak ustalić pełnomocnictwo w spółce z o.o.?

Prowadzenie spółki wiąże się z koniecznością dopełniania obowiązków o różnym charakterze. Niekiedy jest ich tak wiele, że zarząd nie jest w stanie zająć się tymi sprawami osobiście z zachowaniem staranności. Wówczas słusznym rozwiązaniem okaże się ustanowienie pełnomocnika. W przypadku spółek obowiązują w tym zakresie dość szczegółowe przepisy. Zobacz, co warto wiedzieć!

Czytaj więcej

mężczyzna trzymający akt notarialny

Jakie konsekwencje niesie za sobą błędnie sporządzony akt notarialny?

Czynności notarialne, mimo że są obwarowane wieloma procedurami, nie są niestety wolne od błędów. W przypadku sporządzania aktu notarialnego pomyłkę może popełnić strona, choć zdarza się również, że to notariusz jest winny niedopatrzenia. W takim przypadku może on podlegać odpowiedzialności cywilnej oraz dyscyplinarnej.

Czytaj więcej

testament

Czy osoba małoletnia może sporządzić testament?

Testament przybierający formę aktu notarialnego jest dokumentem, który stanowi zapis rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci testatora. Warto go przygotować szczególnie wtedy, gdy spadkodawca nie zgadza się z regułami dziedziczenia wynikającymi z ustawy. Wszystkie kwestie dotyczące testamentu regulowane są przede wszystkim przez kodeks cywilny. Z niego można się także dowiedzieć, kto dokładnie ma prawo do sporządzenia testamentu. Czy jedną z tych osób może być małoletni?

Czytaj więcej

dom w spadku

Jak zapisać mieszkanie w spadku?

Mieszkania, domy, lokale użytkowe, budynki zakładowe czy prawa do udziału w nieruchomości to jedne z częściej dokonywanych wpisów testamentowych. Aby okazały się skuteczne i wskazane nieruchomości faktycznie przechodziły na własność konkretnej osoby, należy spełnić kilka warunków dokonania zapisów w testamencie.

Czytaj więcej

pieniądze

Kto i kiedy może zostać zwolniony z kosztów notarialnych?

Choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, to zgodnie z ustawą Prawo o notariacie istnieje możliwość zwolnienia danej osoby z konieczności pokrycia kosztów notarialnych. Komu przysługuje takie zwolnienie i od czego uzależnione jest jego przyznawanie? Szczegóły z tym związane można znaleźć we wspomnianej ustawie, której treść opiszemy nieco szerzej w dalszej części przygotowanego przez nas artykułu.

Czytaj więcej

zgromadzenie spółki

Zasady protokołowania walnych zgromadzeń spółek

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, czyli Ustawą z dnia 15 września 2000 r. uchwały walnego zgromadzenia należy umieszczać w protokole przygotowanym przez notariusza. Wypis z protokołu łącznie z dowodami zwołania walnego zgromadzenia, a także kopiami pełnomocnictw, które zostały udzielone przez akcjonariuszy, powinien zostać dołączony przez zarząd do księgi protokołów. Przy należy podkreślić, że akcjonariusze mają prawo do tego, by przeglądać księgę protokołów i żądać wydania odpisów uchwał, które zostały poświadczone przez zarząd. W ciągu tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka publiczna upublicznia na swojej stronie internetowej rezultat głosowania (w odpowiednim zakresie przewidzianym w ustawie).

Czytaj więcej

podpisanie testamentu

Kiedy można podważyć testament?

Testament jest z reguły wyrażeniem woli zmarłego co do rozdysponowania jego majątku między członków rodziny lub postąpieniem z nim w sposób określony przez testatora. Nie zawsze jednak spadkobiercy muszą się zgadzać z wolą zmarłego, co rozstrzygane jest tylko i wyłącznie w drodze postępowania sądowego.

Czytaj więcej

protokół notarialny

Jak zabezpieczyć treści internetowe do celów dowodowych?

Materiały dowodowe przedstawiane w toku postępowania sądowego nierzadko pochodzą ze stron internetowych. Wynika to z dynamicznego rozwoju technologicznego i związanych z tym zmian między innymi w zakresie sposobu komunikacji pomiędzy ludźmi, formy robienia zakupów czy sposobu nawiązywania stosunku pracy lub współpracy pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Warto jednak wiedzieć, że choć treści internetowe mogą zostać użyte jako dowody w sądzie, to kluczowe jest ich odpowiednie zabezpieczenie.

Czytaj więcej