Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szybki kontakt: +48 510 60 60 22+48 22 418 00 00

Blog

Czynności notarialne szczególnie u osób, które nie miały z nimi wcześniej do czynienia, mogą budzić liczne wątpliwości. Na naszym blogu znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wszystkie z artykułów cechuje wysoki poziom merytoryczny, dzięki czemu są one rzetelnym źródłem wiedzy. Zapraszamy do lektury.

 

zgromadzenie spółki

Zasady protokołowania walnych zgromadzeń spółek

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, czyli Ustawą z dnia 15 września 2000 r. uchwały walnego zgromadzenia należy umieszczać w protokole przygotowanym przez notariusza. Wypis z protokołu łącznie z dowodami zwołania walnego zgromadzenia, a także kopiami pełnomocnictw, które zostały udzielone przez akcjonariuszy, powinien zostać dołączony przez zarząd do księgi protokołów. Przy należy podkreślić, że akcjonariusze mają prawo do tego, by przeglądać księgę protokołów i żądać wydania odpisów uchwał, które zostały poświadczone przez zarząd. W ciągu tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka publiczna upublicznia na swojej stronie internetowej rezultat głosowania (w odpowiednim zakresie przewidzianym w ustawie).

Czytaj więcej

podpisanie testamentu

Kiedy można podważyć testament?

Testament jest z reguły wyrażeniem woli zmarłego co do rozdysponowania jego majątku między członków rodziny lub postąpieniem z nim w sposób określony przez testatora. Nie zawsze jednak spadkobiercy muszą się zgadzać z wolą zmarłego, co rozstrzygane jest tylko i wyłącznie w drodze postępowania sądowego.

Czytaj więcej

protokół notarialny

Jak zabezpieczyć treści internetowe do celów dowodowych?

Materiały dowodowe przedstawiane w toku postępowania sądowego nierzadko pochodzą ze stron internetowych. Wynika to z dynamicznego rozwoju technologicznego i związanych z tym zmian między innymi w zakresie sposobu komunikacji pomiędzy ludźmi, formy robienia zakupów czy sposobu nawiązywania stosunku pracy lub współpracy pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Warto jednak wiedzieć, że choć treści internetowe mogą zostać użyte jako dowody w sądzie, to kluczowe jest ich odpowiednie zabezpieczenie.

Czytaj więcej

koperta zapieczętowana notarialnie

Na czym polega tajemnica czynności notarialnych?

Wszelkie czynności, które są wykonywane przez notariusza, obejmuje tajemnica notarialna. Tę istotną kwestię reguluje prawo, a dokładnie art. 18 Prawa o notariacie, wprowadzonego ustawą w 1991 r. Paragraf pierwszy głosi, że „notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne”. Co to dokładnie oznacza?

Czytaj więcej

para podpisuje umowę przedślubną

Czy rozdzielność majątkowa i intercyza są pojęciami tożsamymi?

Ślub to piękne wydarzenie i można założyć, że nowożeńcy zakładają, że przeżyją je tylko jeden raz w życiu. Niestety, rzeczywistość bywa gorzka i zdarza się, że niegdyś szczęśliwi małżonkowie decydują się na rozwód. Jak rozdzielić nagromadzony majątek po zakończeniu małżeństwa. Kwestię tę znacznie ułatwia intercyza lub rozdzielność majątkowa ustalane najczęściej przed zawarciem związku małżeńskiego. Oba akty sporządza się u notariusza, jednak, czy pojęcia te oznaczają to samo i zawsze musza się ze sobą łączyć? Sprawdźmy. 

Czytaj więcej

pieczątka notarialna akcie notarialnym i wypisie

Czy akt notarialny może służyć jako tytuł egzekucyjny?

Według kodeksu postępowania cywilnego tytułem egzekucyjnym, w którym sformułowane jest roszczenie wierzyciela względem dłużnika, może być orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem lub mediatorem albo akt notarialny. W tym ostatnim przypadku egzekwowanie długu może odbyć się w znacznie krótszym czasie i bez konieczności prowadzenia sprawy w sądzie. Jakie warunki musi spełniać podpisywany u notariusza dokument, by mógł stanowić tytuł egzekucyjny?

Czytaj więcej

pieczątka notarialna na książce

Kiedy notariusz może poświadczyć pozostawanie przy życiu?

Jedną ze spraw, które możemy załatwić w kancelarii notarialnej, jest uzyskanie poświadczenia pozostawania przy życiu. Prawo do zaświadczenia o tym fakcie znajduje się w ustawie Prawo o notariacie. Art. 96 par. 4 wskazuje, że notariusz poświadcza pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu. W jakich sytuacjach notariusz może zaświadczyć, że konkretna osoba żyje?

Czytaj więcej

testament na stole obok laptopa i długopisu

Jak dobrze spisać testament?

Kodeks cywilny przewiduje trzy formy sporządzania testamentów zwykłych i trzy formy dla testamentów szczególnych. Do testamentów zwykłych zalicza się testament holograficzny, notarialny i alograficzny. Ustne, podróżnicze i wojskowe testamenty są szczególnymi rodzajami dokumentów z okresem ważności 6 miesięcy. Na co dzień najczęściej spotykamy się z testamentami zwykłymi. Jak je prawidłowo sporządzić?

Czytaj więcej

stempel

Dlaczego notariusze wydają wypis, a nie oryginał aktu notarialnego?

Oryginał aktu notarialnego jest tylko jeden. To jego treść jest odczytywana przez notariusza i na nim uczestnicy czynności notarialnej składają swoje podpisy. Żaden z nich nie otrzyma jednak oryginału dokumentu, lecz wypis. Dlaczego tak się dzieje? Czym jest podyktowana taka procedura?

Czytaj więcej

dokument z długopisem i dwie obrączki

Co się dzieje z kredytem po rozwodzie?

Po rozwodzie jest dzielony majątek i długi w sposób sprawiedliwy. Kredyt bankowy byli małżonkowie, muszą spłacać w równych częściach. Zdarza się jednak, że jedna strona bierze zobowiązanie na siebie, jeśli posiada oczywiście zdolność kredytową. Warto w tej sprawie udać się do notariusza, by podpisać umowę.  

Czytaj więcej