Telefon   22 418 00 00    Telefon   510 606 022    Email   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    fb

Jak zawrzeć umowę użyczenia samochodu?

Umowa użyczenia jest rodzajem umowy nazwanej. Regulują ją przepisy Kodeksu Cywilnego. Istotą umowy użyczenia jest umożliwienie stronie biorącej bezpłatnego korzystania z nieruchomości lub rzeczy ruchomej. Umowę użyczenia zawiera się na czas nieokreślony lub definiuje się obowiązujący termin jej trwania. Umowę użyczenia samochodu można zawrzeć w dowolnej formie, choć najczęściej stosuje się formę pisemną. Możliwe jest sporządzenie umowy użyczenia samochodu w formie aktu notarialnego.

Czym charakteryzuje się umowa użyczenia?

Na podstawie umowy użyczenia samochodu, auto oddawane jest w użytkowanie nieodpłatnie. Użytkujący musi jednak ponosić bieżące opłaty, związane ze standardową eksploatacją. Zaliczamy do nich między innymi koszty paliwa czy wymiany standardowych części eksploatacyjnych. Umowa użyczenia nie jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilno-prawnych. Użytkujący ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie użyczonej rzeczy, jeżeli była ona użytkowana niezgodnie z przeznaczeniem lub przez osobę nieupoważnioną. Odpowiedzialność rozkładana jest solidarnie na wszystkie osoby, określone w umowie jako użytkownicy przedmiotu. Roszczenia z tego tytułu przedawniają się po roku od dnia zwrotu auta. Warto również wiedzieć, że użytkujący także ma prawo do roszczeń względem użyczającego. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli użyczający nie poinformował użytkownika o wadach samochodu i z tego powodu użytkownik poniósł szkodę.

 

Umowa użyczenia samochodu zawierana jest na czas określony lub nieokreślony. W przypadku, gdy umowa użyczenia została zawarta w określonym celu na czas nieokreślony to po zrealizowaniu tego celu – wygasa. Umowa wygasa również po zakończeniu ustalonego terminu lub w sytuacji, gdy strona biorąca nie zastosowała się do przepisów Kodeksu Cywilnego. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli strona biorąca użytkowała samochód niezgodnie z jego przeznaczeniem lub oddała go do użytkowania innej osobie. Warto wiedzieć, że użyczający ma prawo zażądać zwrotu samochodu w każdym momencie, jeżeli będzie go potrzebował. Przedmiot umowy należy zwrócić użyczającemu w stanie niepogorszonym. Wyjątkiem jest zużycie, wynikające ze zwykłej eksploatacji samochodu.

 

Umowa użyczenia samochodu u notariusza

Kodeks Cywilny reguluje warunki zawarcia umowy użyczenia w artykułach 710 – 719. Nie definiuje obligatoryjnej formy umowy użyczenia. Oznacza to, że umowa użyczenia samochodu nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Forma aktu notarialnego nie jest wymagana, ponieważ umowa użyczenia nie przenosi praw własnościowych. Umowa użyczenia samochodu może być zawarta w formie aktu notarialnego, jeżeli stronom umowy zależy na prawidłowym sformułowaniu dokumentu i wyeliminowaniu ryzyka uznania umowy za nieważną. Alternatywą sporządzenia umowy użyczenia w formie aktu notarialnego jest notarialne potwierdzenie przez notariusza daty zawarcia umowy (tzw. data pewna) lub notarialne poświadczenie własnoręczności podpisów, złożonych w jego obecności na umowie przez obie strony.

 

Zawarcie umowy użyczenia samochodu w kancelarii notarialnej nie jest skomplikowane. Strona użyczająca musi przedstawić notariuszowi najważniejsze informacje, czyli dane identyfikacje obu stron, określenie terminu użyczenia i dane samochodu. Do najważniejszych danych zaliczamy imiona i nazwiska stron umowy, imiona rodziców, numer PESEL, adres zameldowania, numer dowodu osobistego, a w przypadku osoby prawnej numer KRS i numer NIP. Odnośnie danych samochodu należy przygotować numer rejestracyjny, numer VIN, nazwę marki i modelu oraz rok produkcji. Konieczne będzie przygotowanie dowodu rejestracyjnego pojazdu. W umowie należy dokładnie opisać stan techniczny samochodu z uwzględnieniem ewentualnych wad. Umowa użyczenia samochodu zaczyna obowiązywać od dnia przekazania samochodu użytkownikowi.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.