Telefon   22 418 00 00    Telefon   510 606 022    Email   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    fb

Zakładanie fundacji krok po kroku

Fundacja jest organizacją pozarządową ze statusem organizacji społecznej, powoływaną w celach społecznie lub gospodarczo użytecznych. Funkcjonowanie fundacji reguluje Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.). Fundacja w odróżnieniu od stowarzyszeń, spółdzielni czy spółek nie przewiduje instytucji członkostwa, jednak może zatrudniać pracowników i wolontariuszy. Do założenia fundacji niezbędne jest przekazanie majątku przez fundatora oraz złożenie przez niego oświadczenia o ustanowieniu fundacji (będącego swego rodzaju aktem fundacyjnym) w kancelarii notarialnej.

Jak założyć fundację?

  1. Wybranie osoby fundatora. Najważniejszą osobą w procesie zakładania fundacji jest fundator. Fundatorem może być osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo lub osoba prawna bez względu na lokalizację siedziby. Fundator może wyznaczyć swojego pełnomocnika. W tym przypadku wymagane jest pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Fundatorów może być kilku.

  2. Zgromadzenie funduszu założycielskiego. Warunkiem założenia fundacji jest przygotowanie funduszu założycielskiego. Majątek na fundusz założycielski przekazuje fundator. Założenie fundacji bez majątku, zgromadzonego na funduszu założycielskim, nie jest możliwe. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że minimalna wysokość kwoty majątku w funduszu założycielskim nie jest określona i może być dowolna. Na fundusz założycielski można przekazać nie tylko pieniądze oraz papiery wartościowe, ale także rzeczy ruchome i nieruchomości.

  3. Oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt fundacyjny). Najważniejszym krokiem na drodze do założenia fundacji jest złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji przez fundatora. Oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt fundacyjny) musi przybrać formę aktu notarialnego, dlatego należy je złożyć w kancelarii notarialnej. Notariusz sporządza akt notarialny (akt fundacyjny) zawierający oświadczenie woli fundatora o powołaniu fundacji. W akcie fundacyjnym należy zawrzeć informacje o nazwie fundacji, siedzibie, celu powołania fundacji oraz wysokości majątku, przeznaczonego na realizację tego celu. Za sporządzenie aktu notarialnego pobierana jest taksa notarialna w wysokości uzależnionej od majątku, przeznaczonego na fundusz założycielski.

  4. Wybranie zarządu fundacji. Fundator to osoba, która powołuje fundację do życia, ale po zarejestrowaniu fundacji jego rola się kończy (chyba że statut stanowi inaczej). Po zarejestrowaniu fundacji, obowiązek prowadzenia organizacji i zarządzania jej majątkiem spada na zarząd, wybrany przez fundatora. Zarząd to jedyny organ obligatoryjny, którego utworzenie jest konieczne do funkcjonowania fundacji. Nie jest określona minimalna liczba osób w zarządzie, ale orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje na to, że zarząd musi być kolegialny, czyli nie może być jednoosobowy. Fundator nieobowiązkowo może również powołać komisję rewizyjną i radę fundacji.

  5. Opracowanie statutu fundacji. Statut to niezbędny dokument, który reguluje zasady funkcjonowania fundacji i stanowi dla niej źródło prawa wewnętrznego. To zbiór zasad, którymi będzie kierował się zarząd w późniejszym prowadzeniu fundacji. Statut musi być zgodny z aktem fundacyjnym oraz z Ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Statut sporządzany jest w formie pisemnej przez fundatora. Może on w tym celu wyznaczyć również pełnomocnika, będącego osobą fizyczną lub prawną. Obowiązkowe elementy statutu to nazwa fundacji, jej siedziba, wysokość majątku, cel działalności oraz jej zakres i zasady prowadzenia, a także skład zarządu. W statucie fundator może zawrzeć zapisy, określające jego funkcję po zarejestrowaniu fundacji – tylko pod takim warunkiem będzie on mógł stać się członkiem zarządu.

  6. Zarejestrowanie fundacji w KRS. Po sporządzeniu aktu fundacyjnego u notariusza, fundator, jego pełnomocnik lub zarząd mają 7 dni na zarejestrowanie organizacji. Fundację należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację składa się w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na adres siedziby fundacji. Podstawą wniosku jest formularz KRS-W20 oraz załączniki KRS-WK i KRS-WM. Do wniosku należy dołączyć między innymi statut w trzech egzemplarzach, akt fundacyjny czy uchwały o powołaniu organów fundacji. Wniosek o rejestrację należy opłacić. Fundacje po wpisaniu do KRS uzyskują osobowość prawną. Średni czas rejestracji to 30 – 45 dni.

  7. Otworzenie konta bankowego. Po zarejestrowaniu fundacji konieczne jest utworzenie dedykowanego konta bankowego w dowolnie wybranym banku. Należy również zawnioskować o uzyskanie numeru REGON oraz zgłosić się do Urzędu Skarbowego po numer NIP. Pamiętajmy, że fundacja nie może funkcjonować jedynie w celach zarobkowych, a jej fundusze przekazywane są na cele publicznie użyteczne. Każda fundacja ma obowiązki sprawozdawcze wobec właściwego ministra. Dane uzupełniające należy zgłosić do Urzędu Skarbowego na formularzu NIP-8.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.